Onderhandelingsresultaat politievakbond ACP

Op 11 december hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt met jullie werkgever over een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2024.

De definitieve tekst volgt nog vanuit de werkgever, maar in hoofdlijnen betreft het de volgende punten:
- Een CAO voor 1 jaar
- Een structurele loonsverhoging van 5%
- Verder gaan reiskosten voor woon-werk naar 23 cent per kilometer
- Het jaarlijkse budget van € 500 voor het persoonlijke scholingsaanspraak budget is vrij te besteden voor elke cursus die jouw duurzame inzetbaarheid vergroot. Hier bestond regelmatig onduidelijkheid over, en dat wordt nu ook vastgelegd in de CAO.

 Met het oog op de toekomst hebben we gekeken of we stappen kunnen gaan zetten naar de CAO van de NPB.
- De eerste stap is aanpassing van de fulltime werkweek van 36 naar 35 uur zonder dat er wordt gesneden in het salaris.
- Ook is er bereikt dat er loondoorbetaling van 100% bij ziekte is in het hele eerste jaar i.p.v. alleen de eerste 26 weken 

Een belangrijke wens vanuit de werkgever was om de opzegtermijn op te rekken naar 2 i.p.v. 1 maanden. Dit is niet wat wij wilden en deze wil ik ook graag toelichten op de ledenvergadering.

Ook is er uitgebreid gesproken over de 24/7 en perstelefoon, we wilden dat dit beloond en gewaardeerd zou gaan worden. De werkgever heeft gezegd dat ze hier met de OR afspraken over gaat maken. Ik houd hier een vinger aan de pols want het is een feit dat dit een inbreuk is op je vrije tijd en ervoor zorgt dat je ook buiten werktijd toch aan het werk bent en niet kunt afschakelen.

We wachten zoals geschreven nog op de definitieve teksten en dat is ook de reden dat ik wat later mail. Zodra deze er zijn deel ik die met jullie en zie je een overzicht van de overige afspraken waar ik eerst liever de definitieve tekst even van afwacht.
Ik wil jullie graag uitnodigen voor een ledenvergadering voor leden van CNV op 15 januari om 10:00 bij jullie op kantoor in zaal Energie. Dan is er de mogelijkheid om vragen te stellen en zullen jullie als leden van CNV ook mogen stemmen voor of tegen de nieuwe CAO.

Ik wil vanaf deze kant ook even jullie collega's Wendie en Marieke benoemen die namens jullie met mij de CAO onderhandelingen hebben gedaan. Dit was zeer waardevol en prettig, dank jullie wel daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine
Onderhandelaar CNV Vakmensen