Nog geen loonbod werkgever

Vorige week maandag hebben we opnieuw onderhandeld met het bestuur van CNV Connectief over de vernieuwing van de cao. Alvorens het inhoudelijke overleg startte, hebben we met de werkgever de resultaten van de enquête gedeeld. Teleurstellend was dat we aan het einde van het overleg nog geen voorstel hadden ontvangen met betrekking tot de loonontwikkeling. Op 1 november is het laatste overleg gepland.

Enquete
Als bijlage ontvangen jullie de resutaten van de enquete. We hebben dit zoals gezegd ook met de werkgever gedeeld. De respons op de enquete is erg hoog en geeft ons als onderhandelingsdelegagtie een behoorlijke steun in de rug. Wij willen jullie daarvoor dan ook hartelijke bedanken. Gezien de inflatie is een goede loonontwikkeling het belangrijkste onderwerp voor onze achterban. Als delegatie zijn we toch enigszins geschrokken van het feit dat een behoorlijk aantal collega's flink geraakt wordt door de inflatie. Als goede tweede maken veel collega's zich ook zorgen om de toenemende werkdruk bij CNV Connectief.

Hoe nu verder?
Op 1 november vindt het volgende en (laatste?) overleg plaats. We gaan er dan vanuit dat de werkgever dan wel met een loonbod komt. In de BLG hebben we hierover gesproken en we zijn van mening dat er niet afgeweken gaat worden van het Arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen. Het is een spannend overleg want het wordt erop of eronder. We houden jullie uiteraard daarna op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
de onderhandelingsdelegatie,

Marc Dorst
Arno van Voorden
Hans Schenk
Jerry Piqué

E: j.pique@cnvvakmensen.nl


Downloads