Leden akkoord met nieuwe cao ACP

In de afgelopen week hebben wij onze leden naar hun mening gevraagd over het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao bij de ACP. Een grote meerderheid (bijna 80%) heeft met de gemaakte afspraken ingestemd.
Nu jullie in meerderheid hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat, heb ik dit het bestuur van de ACP laten weten. Er zijn afspraken gemaakt over het formaliseren van de nieuwe cao. Zodra ik de tekst van de nieuwe cao in mijn bezit heb, zal ik jullie deze toesturen.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Joost van Egmond
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 21 41
E j.vanegmond@cnvvakmensen.nl