Cao en sociaal plan tekst op site CNV Vakcentrale

In deze nieuwsbrief tref je de nieuwe cao-teksten aan en wat enquête-vragen over ideeën voor een generatiepact.

Cao en sociaal plan teksten zijn klaar
Op jullie intranet en via deze link kunnen jullie de nieuwe cao en sociaal plan teksten bekijken.

Werkgroep generatiepact
Als uitvloeisel van de cao-afspraken is er ook een werkgroep aan de slag om na te denken over afspraken voor een generatiepact. Een generatiepact kan vele vormen aannemen, maar de essentie is om gezond langer doorwerken mogelijk te maken, door “oudere” medewerkers de gelegenheid te bieden om wat minder te gaan werken. In de basis is dan ook het idee dat voor de uren die de werknemers achterlaten weer andere, bijvoorbeeld jonge werknemers of medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt terug komen in het bedrijf. Over de hoogte van de regeling, dus op welke leeftijd laat je hem ingaan en tegen welke voorwaarden, denken we nu na. Ook over de vraag of we zo’n regeling voor een kleine groep medewerkers wel moeten willen t.o.v. de kosten van de regeling, denken we na.

Graag willen wij ook van jullie weten, wat jullie nu belangrijk vinden in zo’n regeling.
Vul daarom de korte enquête hieronder in en koppel jouw mening per e-mail terug aan s.hendriks@cnvvakmensen.nl:

1. Vind je gezond langer doorwerken alleen een verantwoordelijkheid van de werkgever of ook van de werknemer?

2. Ben je als medewerker bereid om zelf ook salaris te leveren om minder te kunnen gaan werken?

3. Wil je hier keuzemogelijkheden in hebben of is een vaste regeling genoeg? Denk bijvoorbeeld aan de keuze:
- vanaf 60 jaar 80% werken, 80% betaald krijgen en 100% pensioenopbouw of
- vanaf 63 jaar 80% werken, 90% betaald krijgen en 100% pensioenopbouw

4. Vind je het belangrijk dat de werkgever door het toepassen van deze regeling ook ruimte biedt aan andere groepen (jongeren, arbeidsbeperkten) op de arbeidsmarkt?

5. Dergelijke regelingen bieden “oudere” medewerkers een voordeel. Hieraan hangt wel een prijskaartje. Ben je bereid om deze regeling toch toe te passen ook al heb je er zelf voorlopig nog niks aan?

Vakcentrale 2020
Inmiddels wordt jullie organisatie ook onder de loep genomen door een aantal externe partijen. Deze herijking zal tot een aantal belangrijke keuzes moeten gaan leiden in de komende periode. Dit zal uiteraard veel vragen oproepen. Een aantal vragen hebben we tijdens de afgelopen kadervergadering besproken. Op 6 maart staat weer periodiek overleg gepland met jullie werkgever en dan zullen we zeker al onze vragen stellen. Als er in de tussentijd iets speelt, laat het dan zeker weten, zodat we dit ook mee kunnen nemen in ons overleg met de werkgever hierover.

Vragen
Heb je vragen? Laat het mij of een van de kaderleden weten.

Nog geen lid?
Zijn er nog collega’s die geen lid zijn? Dan wordt het natuurlijk hoog tijd. Kijk op www.cnvvakmensen.nl/lidworden voor meer informatie.

En vergeet de nieuwe cao afspraak niet:
Vakbondscontributie
In artikel 34 cao CNV Vakcentrale is beschreven dat een medewerker die lid is van één bij het CNV aangesloten organisaties een bedrag ontvangt van € 50,- per jaar.

Sandra Hendriks-Sneijder
M: 06 10 53 95 20
E:
s.hendriks@cnvvakmensen.nl

Downloads