Afspraken nieuwe rechtspositieregeling ACOM

In november 2018 ben ik als vakbondsbestuurder in beeld gekomen. Vanaf dat moment zijn we voortvarend aan de slag gegaan met elkaar. Op basis van jullie input heb ik begin december 2018 bijgaande voorstellenbrief opgesteld en aan werkgever verstuurd. Werkgever heeft per bijgaande brief gereageerd.
De reactie van werkgever hebben jullie met elkaar besproken en op basis daarvan zou ik met werkgever in overleg treden. Helaas bleek het plannen van een overleg erg ingewikkeld maar uiteindelijk zijn we afgelopen donderdag 7 maart toch met elkaar om de tafel gegaan.

Uitkomst van het gesprek op 7 maart
Natuurlijk hebben we eerst de tijd genomen om even kennis te maken. Aan het gesprek namen deel de heren Jan Kropf en Stefan Hop namens de ACOM en ikzelf. Werkgever gaf aan liever geen kaderlid aan tafel te hebben. Ik ben dat zelf wel gewend en heb dat ook aangegeven. Wat mij betreft is dit een aandachtspunt voor een volgend overleg.
Na de kennismaking zijn we de inhoud in gedoken. Al snel werd duidelijk dat er bij de werkgever niet veel meer ruimte zat dan al in de brief was verwoord. Dit is natuurlijk jammer omdat we met name op loon een ruimere uitkomst wilden zien. Ik heb helaas geen inzicht gekregen in de financiële positie van de bond. Ik kan me voorstellen dat bij de ACOM, net zoals bij andere vakbonden, de financiën niet ruim zijn op dit moment. Ik heb werkgever daarover op zijn woord moeten geloven. Ook werd duidelijk gemaakt dat het een keuze zal worden tussen behoud van werkgelegenheid voor alle medewerkers óf een hogere loonsverhoging. Een onmogelijke keuze natuurlijk, zeker zonder inzicht in de financiële situatie van de ACOM. Uiteindelijk zijn we op onderstaande afspraken uitgekomen.

Stemmen
Na afloop van het overleg heb ik kort met enkel collega’s van jullie afgestemd; wij zijn van mening dat onderstaande afspraken staan. Uiteraard hebben jullie, de leden, het recht je stem hierover uit te brengen. Klik hier om meteen digitaal te stemmen over de gemaakte afspraken. Breng je stem uiterlijk 22 maart 2019 uit. Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kun je op internet dit webadres intypen om ook te stemmen: https://q.crowdtech.com/SmDTdJAoTUeijjz7QG4RFg Uiteraard ontvangen jullie daarna zo spoedig mogelijk bericht van mij over de uitslag van de stemming. Hieronder tref je de gemaakte afspraken aan.

Loonstijging
- Per 1 januari2019 een structurele loonsverhoging van 1% (met terugwerkende kracht, zodat medewerkers geen hinder ondervinden van het pas in maart tot stand komen van de nieuwe afspraken);
- en per 1 januari 2020 een structurele loonsverhoging van 1%.

Eindejaarsuitkering
- Voor 2019 wordt de eindejaarsuitkering met 0,5% verhoogd tot 5% (de opbouw voor 5% eindejaarsuitkering start vanaf 1 januari 2019 (dit wordt met terugwerkende kracht in orde gemaakt).
- Voor 2020 wordt de eindejaarsuitkering met 0,75% verhoogd tot 5,75%.

Pensioen
- De franchise van de pensioenregeling wordt tot 1/1/2022 bevroren en groeit derhalve niet mee met de verhoging van de lonen. Hierdoor blijft de franchise op hetzelfde niveau waardoor er over meer loon pensioen kan worden opgebouwd.
- Er komt voor de zomer 2019 een bijeenkomst voor de medewerkers waarin een toelichting op de pensioenregeling wordt gegeven. In eerste instantie zal dit door het bestuur zelf gebeuren maar daarna kan er een vervolgbijeenkomst plaatsvinden door een deskundige van de tussenpersoon/pensioen expert. Van belang hierbij is dat jullie als werknemers aangeven of hier bij jullie behoefte aan bestaat. Werkgever neemt hiervoor het initiatief.
NB. Voor wat betreft pensioen moet ik wel opmerken dat ik de inhoud van jullie pensioenregeling niet ken. De pensioenregeling is niet opgenomen in jullie rechtspositieregeling, daarin staat alleen de werknemersbijdrage genoemd. Het is voor mij dus op dit moment onmogelijk om andere afspraken met jullie werkgever te maken over pensioen, mocht daarvoor bij jullie de wens bestaan. Dit kan alleen maar als de regeling op tafel komt en duidelijk wordt wat de waarde van de regeling is voor de werknemers én de kosten hiervan zijn voor zowel de werkgever en de werknemers. Het lijkt me dus van groot belang, zeker in deze tijd waarin pensioen een groot onderwerp is, om hierover meer kennis te vergaren als werknemers.

Vakantiedagen
- Medewerkers krijgen 7,2 uur (naar deeltijdratio) extra verlof.
- Dit extra verlof wordt toegevoegd aan het aantal verplicht op te nemen vrije dagen en gaat daarmee van 2 naar 3 dagen.
- Tussen kerst en oud en nieuw 2019 gaat het bedrijf dicht en kent de werkgever nog 1 extra verplichte dag toe (conform voorstel werkgever).
NB. Letten jullie erop dat je jaarlijks genoeg vakantiedagen opneemt, zodat de vakantiedagen niet verjaren.

Loopbaanontwikkeling
De meeste medewerkers werken al lang bij de ACOM. Dat is natuurlijk mooi. De bond mag blij zijn met zulke loyale medewerkers! Toch is het altijd goed om eens na te denken of je misschien nog eens een opleiding zou willen volgen. Dat kan een opleiding zijn om je werk beter te doen, maar dat kan ook een traject zijn om eens na te denken over welke nieuwe loopbaanstap je misschien nog wel zou willen zetten.
Tegelijkertijd kun je ook iets veranderen in je dagelijkse werkroutine, waardoor er een nieuwe dynamiek ontstaat en daardoor jouw werkgeluk wordt vergroot. Kortom, het is voor iedereen leuk om hiermee aan de slag te gaan.
Als eerste stap hebben we daarom afgesproken dat er in 2019 een bijeenkomst komt om hier eens kennis mee te maken. Centraal staat dan de vraag: “Wat is er eigenlijk mogelijk en zou je ermee aan de slag willen?” CNV neemt hiervoor het initiatief.

Vragen/opmerkingen
Natuurlijk kunnen jullie me altijd bereiken voor vragen over deze afspraken. Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij.

Sandra Hendriks-Sneijers,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E s.hendriks@cnvvakmensen.nl
M 06 1053 9520

 

Downloads