ACOM - Overleg arbeidsvoorwaarden in impasse

Op 16 oktober had ik voor de eerste keer overleg met jullie werkgever over de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden 2021.
We hadden daarbij 3 wensen, te weten:
  • Looptijd 2 jaar;
  • Loonsverhoging 1,75% structureel per 1-1-2021 en per 1-1-2022;
  • Verhoging van de eindejaaruitkering met 1,75% per 1-1-2021 en per 1-1-2022.

Ik heb jullie na afloop van het gesprek al een mondelinge terugkoppeling gegeven, waarbij ik al heb aangegeven dat het enthousiasme van werkgever snel afnam toen we van het algemene gesprek over belangenbehartiging voor defensiepersoneel overgingen op de arbeidsvoorwaarden voor het eigen personeel.

In de bijlage treffen jullie 2 brieven aan, te weten de schriftelijke reactie van werkgever op ons gesprek en mijn reactie daarop.

Willen jullie dit onderling met elkaar bespreken en mij laten weten hoe jullie verder willen in dit traject? Je kunt denken aan het aanpassen van de loonvraag, het op zijn beloop laten (dat wordt het niet beter, maar ook niet slechter), verscherpen en de formele vraag stellen of we uit onderhandeld zijn? Jullie kunnen dit per email aan mij laten weten, maar ik heb er ook geen enkel bezwaar tegen om bij jullie langs te komen (als werkgever daar ruimte voor geeft).

Ik hoor graag van jullie.

Gerti van Valkenburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 35 12 87
E: g.valkenburg@cnvvakmensen.nlDownloads