Ouderdomspensioen: pensioenopbouw via je werkgever

Naast de AOW-uitkering, bouw je via je werkgever meestal aanvullend pensioen op. Dat doe je in een pensioenfonds of via een pensioenverzekeraar (een pensioenuitvoerder). Dit pensioen heet ook wel het ouderdomspensioen. Hoe bouw je precies pensioen op en wanneer mag je er gebruik van maken?

Pensioen opbouwen bij je werkgever

Elke maand betaalt je werkgever pensioenpremie aan het pensioenfonds of de verzekeraar. Afhankelijk van je cao of arbeidscontract betaal je ook een eigen bijdrage aan je werkgever. Dat bedrag vind je terug op je loonstrook. In ruil voor deze premie bouw je pensioen op. De uitbetaling begint op je pensioendatum.

Als jouw werkgever onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, is hij verplicht om jou en je collega's een pensioenregeling aan te bieden. Dat geldt ook als hierover afspraken zijn gemaakt in de cao. In andere gevallen zijn werkgevers niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden, maar de meeste doen dat wel.

In Nederland zijn verschillende pensioenregelingen. De meeste werknemers hebben een ‘middelloonregeling’. En nu wordt het een beetje technisch. In een middelloonregeling bouw je elk jaar dat je deelneemt aan de pensioenregeling een pensioenaanspraak op. Deze aanspraak is een bepaald percentage van je pensioengrondslag (het deel van het salaris waarover je pensioen opbouwt). Dat is vaak 1,875% bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Om gebruik te maken van je ouderdomspensioen, moet je bij je pensioenuitvoerder aangeven wanneer je met pensioen wilt gaan. De leeftijd waarop je met pensioen wilt gaan, mag je binnen bepaalde grenzen zelf bepalen. Dat kan bijvoorbeeld tegelijkertijd zijn met de AOW-leeftijd.

Let op: als je eerder met pensioen wilt gaan, geniet je wel eerder en naar verwachting langer van een pensioenuitkering, maar is het maandelijkse bedrag lager. Als je later met pensioen gaat, is je maandelijkse pensioenuitkering hoger.

Met pensioen gaan: wat moet je doen?

Meestal stuurt de pensioenuitvoerder je3 tot 4 maanden voor de pensioengerechtigde leeftijd automatisch een aanvraagformulier. Ontvang je dit niet, dan is het verstandig contact op te nemen met je pensioenuitvoerder.

Wat is pensioen? We leggen het je haarfijn uit.

Belangrijke pensioenzaken om op te letten

  • Wees alert op je pensioendatum Het is belangrijk om extra alert te zijn op je pensioendatum, omdat de AOW-leeftijd de afgelopen jaren is verhoogd. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen de ingangsdata van de verschillende pensioenen die je hebt opgebouwd en de ingangsdatum van de AOW.
  • Bewaar je pensioenoverzichten goed Heb je meerdere banen gehad? Dan heb je mogelijk bij al deze werkgevers een apart pensioen opgebouwd. Elk jaar krijg je van deze pensioenuitvoerders een jaaroverzicht, het Uniform Pensioenoverzicht. Bewaar deze overzichten. Zo vergeet je niet om bij al deze pensioenuitvoerders je pensioen aan te vragen.
  • Al je pensioenen in 1 overzicht Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je alle pensioenen zien die je hebt opgebouwd.

Zo snel mogelijk indexeren

Voor het CNV is het belangrijk dat ouderen hun koopkracht behouden. Oftewel dat de pensioenuitkeringen meestijgen met de inflatie. Daarom roepen we pensioenfondsen om te indexeren zodra het kan. Het besluit van een aantal grote pensioenfondsen om in juli 2022 de pensioenen te indexeren werd enthousiast ontvangen. Ook in januari 2023 was er (weer) sprake van indexatie. De tussentijdse pensioenverhogingen waren mogelijk, omdat de overheid de indexatieregels aanpaste in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Per 1 juli 2023 gaat de nieuwe Pensioenwet in. Dat brengt indexeren van pensioenen structureel dichterbij. In het nieuwe stelsel geldt dat als het economisch goed gaat, de pensioenen sneller omhoog kunnen. Daar staat tegenover dat als het economisch wat minder gaat, pensioenen ook eerder omlaag gaan.

Kijk ook hier.

Vragen over pensioenopbouw?

Je pensioen goed regelen kan ingewikkeld zijn. Zeker als je jong bent en je pensioen nog ver weg is. Toch is het belangrijk je te verdiepen in je pensioen. Kijk hier om daar meer over te lezen.

Heb je vragen over je pensioen zelf? Dan is het handig contact op te nemen met je pensioenuitvoerder. Zij kunnen je alles vertellen over je huidige pensioensituatie.

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

  • Hulp bij je belastingaangiftes
  • Advies bij vragen over je werk en inkomen
  • Ondersteuning bij een arbeidsconflict