Wat betekent de Achmea-cao nu voor jou?

Eindelijk heb jij van Achmea informatie gekregen over het klimaatbudget. Daarnaast vroegen leden of Achmea niet iets kan doen aan de stijgende kosten. Dat is ter berde gebracht in het periodieke overleg met Achmea.

Eindelijk duidelijkheid over klimaatbudget

Na heel veel intern Achmea-gedoe is er eindelijk duidelijkheid over het klimaatbudget. En daar was grote behoefte aan, gelet ook op alle mailtjes die wij daarover gekregen hebben. Meermalen hebben wij bij Achmea aan de bel getrokken om snel duidelijkheid hierover te verschaffen. Maar door intern gedoe bij Achmea zelf lukte dat niet eerder. Dat is voornamelijk vervelend voor jou als medewerker bij Achmea. Dat hebben wij Achmea ook laten weten.

Hoge inflatie en wat nu?

Veel CNV-leden gaven aan dat zij wilden dat Achmea iets zou doen, omdat de kosten voor levensonderhoud door de hoge inflatie enorm aan het stijgen zijn.
Een maand geleden is door mij namens de leden al gepolst of openbreken van de cao een optie was. Daar werd toen door Achmea negatief op gereageerd. Maar de vragen bleven komen. Daarom is er deze week een formele brief naar Achmea gestuurd met het verzoek de cao open te breken.
Tijdens het periodiek overleg is wederom door Achmea gezegd dat zij dat niet willen doen.  Dat moet nog formeel bevestigd worden, maar in het overleg was Achmea daar duidelijk over.
Een cao openbreken kan alleen als alle cao-partijen het daarover eens zijn. Dat is dus niet het geval. Ook hebben wij Achmea verzocht om eens creatief te kijken om buiten de cao om medewerkers op een of andere manier tegemoet te komen. Zonder enige toezegging te willen doen, heeft Achmea beloofd dat in ieder te geval te willen onderzoeken. Wij houden jou natuurlijk op de hoogte. En laat vooral Achmea zelf ook weten wat je hiervan vindt.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl Je kan ook op de cao-pagina terecht.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 /  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl