Al het nieuws

Update cao onderhandelingen NN

Deze week hebben we weer onderhandeld over een nieuwe cao. Het overleg verloopt vooralsnog moeizaam. Desalniettemin geef ik jou graag een update.

Op 9 december heeft NN het perspectief geschetst van een meerjarige cao. Zoals eerder bericht stelt NN zich op het standpunt dat in het kader van een éénjarige cao er geen loonsverhoging mogelijk is en in het kader van een meerjarige cao wel.

Dat perspectief, van een meerjarige cao, bestaat voor NN uit een zeer beperkte loonstijging, een pensioen dat meer individueel wordt en een negatieve aanpassing van het Sociaal Plan.

De vakorganisaties hebben na onderling beraad ervoor gekozen om in eerste aanleg dit meerjarige traject te volgen. Het kiezen voor een éénjarige cao leidt direct tot een patstelling rond de loonsverhoging, zo is onze inschatting. In het kader van een meerjarige cao hebben we op 5 januari jl. het volgende voorgesteld:

  • Een tweejarige cao;
  • Twee maal een relevante loonsverhoging;
  • Een pensioenstudie naar de gevolgen van het pensioenakkoord voor ons pensioen, waarbij cao-partijen specifieke wensen kunnen inbrengen;
  • Ruimte om het Sociaal Plan aan te passen is zeer beperkt, achterban hecht veel waarde aan het huidige niveau.

NN heeft voor nu kennis genomen van onze insteek en zal 19 januari as. hierop reageren. Dan zal duidelijk moeten worden of er een reëel perspectief is op een meerjarige cao. Wordt vervolgd dus...

Martijn den Heijer
Bestuurder / Onderhandelaar

030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer