Al het nieuws

Update cao onderhandelingen NN

De afgelopen week heeft er weer een onderhandelingsronde plaatsgevonden voor een nieuwe cao bij Nationale Nederlanden. Met name het feit dat werkgever geen loonafspraak wilt maken, baart ons zorgen voor het verdere verloop van de onderhandelingen en of we er wel uit gaan komen.
Zoals ik in mijn laatste nieuwsbrief al aangaf, heeft jullie werkgever aangegeven dat er in 2021 geen ruimte is voor een loonsverhoging. De argumentatie die hiervoor gegeven wordt is enerzijds dat het bedrijf in een transformatiefase zit waarin oude business modellen onder druk staan en er nieuwe gevonden moeten worden en anderzijds een krimpende markt. Waakzaamheid op kosten is daarom volgens werkgever geboden. De COVID-19 pandemie speelt secundair ook een rol, omdat hierdoor nog onvoldoende zicht bestaat op de middel-lange termijn.  

Vakbonden hebben aangegeven dat deze opstelling van jouw werkgever een behoorlijke hypotheek legt op de onderhandelingen. CNV Vakmensen is van mening dat Nationale Nederlanden een gezond bedrijf is en dat het dan ondenkbaar is dat we akkoord zullen gaan met een nieuwe cao zonder structurele loonsverhoging. 

Werkgever heeft aangegeven dat er mogelijk wel ruimte voor een loonsverhoging zou kunnen ontstaan als vakbonden bereid zijn om over een tweejarige cao te spreken. Consequentie is dan waarschijnlijk wel dat jouw werkgever ook besprekingen over een sociaal plan (loopt af na 2020) en de pensioensituatie erbij wilt betrekken. 

Vakbonden hebben aangegeven dat we geheel vrijblijvend, zonder enige verwachting te willen wekken, de mogelijkheid van een tweejarige cao wel willen verkennen. Wat heeft werkgever hiervoor in gedachten, hoe zou zo'n cao eruit moeten zien, welk perspectief geeft dit? Op basis hiervan kunnen we dan bepalen of en zo ja, hoe we hier dan mee verder willen.

Nationale Nederlanden heeft aangegeven dat zij medio november hun inhoudelijk voorstel voor een tweejarige cao naar vakbonden zullen toesturen, zodat dit besproken kan worden op het al geplande cao overleg van 18 november aanstaande. Volgende week dinsdag 27 oktober aanstaande hebben we nog wel een onderhandelingsronde gepland staan, maar deze bijeenkomst zal door de onderhandelingsdelegatie van werkgever gebruikt worden om een eerste reactie te geven op de cao voorstellen van vakbonden. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn kom ik weer met een update. Wordt vervolgd dus...

Heb jij vragen/opmerkingen over de cao onderhandelingen of over andere werk gerelateerde onderwerpen, neem gerust contact met mij op. 

Martijn den Heijer
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer