Update cao NN: Het sociaal plan onder de loep

Afgelopen dinsdag, 31 oktober zijn NN en de vakorganisaties weer bij elkaar gekomen om verder te praten over een nieuwe cao en sociaal plan. De belangrijkste onderwerpen die ter tafel kwamen waren onder andere het sociaal plan, het traject tot boventalligheid en na boventalligheid, loondoorbetaling in het tweede ziekte jaar en vitaliteit waaronder de generatiepactregeling (80-90-100 regeling).

Sociaal Plan

Ten aanzien van het sociaal plan hebben we verschillende onderwerpen de revue laten passeren waarvan de belangrijksten zijn: het reistijdcriterium en de begeleidingsperiode.

Reistijdcriterium
In het kort komt het er op neer dat NN het criterium wil versoberen ofwel verslechteren. Waarbij ze in het initiële voorstel nog uit gingen van het laten vervallen van het reistijdcriterium is NN nu met een nieuw voorstel gekomen. In de bijlage vind je de uitwerking van het voorstel dat NN heeft gedaan. 

Beëindigingsvergoeding / begeleiding voor en tijdens boventalligheid
De beëindigingsvergoeding is voor zowel NN als de vakorganisaties, ieder vanuit hun eigen perspectief en inzet, een heet hangijzer.

In eerdere gesprekken hebben de vakorganisaties aangegeven sowieso niet over een versobering van de vertrekvergoeding te willen praten totdat helder is hoe het met de aandacht en ruimte voor de begeleiding van medewerkers is gesteld. NN geeft aan dat er veel ruimte en middelen zijn voor het ontwikkelen van medewerkers. CNV Vakmensen krijgt regelmatig signalen dat medewerkers niet zijn meegenomen in de veranderingen binnen NN en dus ook niet voortijdig zijn opgeleid. Daarnaast blijkt dat van de 357 medewerkers die vanaf januari 2022 tot aan oktober 2023 boventallig zijn geworden er slechts 35 intern zijn geplaatst. Dat is maar 10%! Terwijl NN aangeeft dat iedereen vanaf de voorfase van boventalligheid begeleidt wordt door het mobiliteitscentrum. Vanuit de vakorganisaties is uitleg gevraagd over wat er niet goed gaat bij de begeleiding aangezien er maar zo weinig collega’s van werk naar werk worden begeleid.

In de volgende cao-onderhandelingen wordt hier uitleg over gegeven vanuit het mobiliteitscentrum, maar we zijn vanuit CNV Vakmensen ook benieuwd hoe jij er als lid naar kijkt. Wat is jouw ervaring? Weet jij of je in een toekomstbestendige functie zit? Wordt je gestimuleerd om je verder te ontwikkelen en heb je daar gesprekken over met je leidinggevende? Heb je ervaring met het mobiliteitscentrum?

Verdere onderwerpen

Naast het sociaal plan hebben we het ook nog gehad over loondoorbetaling bij ziekte. NN wil deze regeling (ook) versoberen. In plaats van 100% loondoorbetaling in het tweede ziektejaar is het voorstel om het loon het tweede jaar aan te vullen tot 85%. Niet heel sociaal en de medewerkers die al kwetsbaar zijn worden dubbel “gestraft”.

Waar NN wel mee akkoord wil gaan is de generatiepactregeling. Ofwel een 80-90-100 regeling waar, in het voorstel van NN, medewerkers 5 jaar voor hun AOW gerechtigde leeftijd gebruik van kunnen maken. Wel onder voorwaarde dat de vakbonden instemmen met het aanpassen van de pensioenleeftijd (68 jaar) naar AOW-gerechtigde leeftijd (67 +). Op zich zijn de vakorganisaties blij dat NN akkoord wil gaan met de generatiepactregeling, maar hebben we onze bedenkingen bij de voorwaarde die wordt gesteld. Vanuit de vakorganisaties is gevraagd of NN wil aangeven hoeveel medewerkers door aanpassing van de pensioenleeftijd naar AOW-gerechtigde leeftijd gedupeerd worden en of ze een compensatievoorstel hiervoor willen doen.

Digitale bijeenkomst

Aankomende woensdag, 8 november, van 9:00 tot 9:30 uur organiseert CNV Vakmensen weer een digitale bijeenkomst waar je je ervaringen en je mening kan delen. Meld je via 
m.denheijer@cnvvakmensen.nl aan voor de bijeenkomst, zodat we je een link naar de online bijeenkomst kunnen sturen. Mocht het niet lukken om daarbij aanwezig te zijn maar je wilt wel graag wat delen dan kan dat ook via onderstaand mailadres.

Vervolg

Binnenkort gaan de onderhandelingen verder. Ook daarna zal ik je weer een update geven. 

Maand van de Vakbond

November is de Maand van de Vakbond bij NN. Wordt jouw collega lid dan is het eerste jaar gratis. Maak jij jouw collega lid dan krijg jij voor elk niuew lid een kueaze cadeaubond t.w.v. € 20,- En jullie maken beide kans op een mooie Olijfboom! Lees hier meer

Wil je reageren of heb je een vraag?

Op de cao pagina kun je reageren en je vragen stellen en is al het nieuws over de cao na te lezen. Ik lees graag jouw reactie! Of laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Downloads

Laat hier je reactie of opmerking achter voor de onderhandelaar:

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error