Stijgende kosten: kleine tegemoetkoming Achmea

De afgelopen tijd is er met Achmea gesproken over een tegemoetkoming in verband met stijgende kosten. De cao openbreken was helaas geen optie. Achmea doet nu een klein gebaar.

De tegemoetkoming

CNV Vakmensen wilde graag de cao openbreken om andere afspraken te maken in verband met stijgende kosten. Wij hebben daar ook een formeel verzoek voor ingediend bij Achmea. Helaas wilde Achmea daar niet in mee gaan. Wij hebben juridisch laten uitzoeken of er een juridisch haakje was om dat af te dwingen. Dat bleek helaas niet het geval. Daarop hebben wij gezegd, kijk nu wat er mogelijk is buiten de cao om. Dat is nu gebeurd.
Achmea maakt gebruik van de ruimte binnen bestaande regelingen en fiscale kaders:

  • Als eerste tegemoetkoming doet Achmea dit jaar iets extra’s met jouw persoonlijke keuzebudget (PKB). In december ontvang je het bedrag wat nog open staat op je PKB saldo bij je salaris. Een deel hiervan, € 250,-, krijg je dit jaar netto in plaats van bruto uitgekeerd. Dit levert ongeveer € 125,- extra op. Deze bijdrage is ondergebracht in de werkkostenregeling. Dat dit nu netto uitgekeerd kan worden, komt omdat er in 2022 nog vrije ruimte is binnen deze regeling. Hier valt een hoop onder en het is altijd pas tegen het einde van het jaar duidelijk of er nog ruimte is in de werkkostenregeling, waardoor het nu mogelijk is;
  • De tweede tegemoetkoming geldt voor de werkgeversbijdrage voor de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis en De Friesland. Als je een basisverzekering hebt bij één van deze collectiviteiten, krijg je elk jaar in november een werkgeversbijdrage van € 250,- bruto. Dit jaar krijg je deze uitkering netto, wat ongeveer € 125,- extra oplevert. Achmea kan dit onbelast doen omdat we gebruik maken van de speciale fiscale regeling voor branche-eigen producten in combinatie met de werkkostenregeling voor netto vergoedingen en kortingen. Dit geldt zowel voor 2022 als voor 2023. Dit geldt helaas niet voor iedereen.

CNV Vakmensen waardeert dat Achmea een klein gebaar maakt, maar ziet ook dat dit niet echt zoden aan de dijk zet. Het zijn relatief kleine bedragen en het geldt ook niet voor iedereen. Wij hadden graag een ruimhartigere regeling gehad, die voor iedere Achmea-medewerker van toepassing is. Helaas is dat niet het geval.

Toekomstige cao-onderhandelingen

In de loop van 2023 gaan wij weer onderhandelen over een nieuwe cao, die vanaf 1 januari 2024 gaat gelden. Je zult begrijpen dat de onderhandelingen over loonsverhoging extra aandacht zullen krijgen. Wel hebben wij jou als lid daarbij nodig. Alleen als wij leden hebben en leden bereid zijn om de werkgever te laten weten wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe cao, kunnen wij een mooie cao afspreken. Wij rekenen daarbij op jou. Nu en in de toekomst.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl.
Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Ike Wiersinga,
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M  06-23 50 09 86
E  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl