Stem over het resultaat cao Verzekeringsbedrijf

Dinsdag 19 december 2023 hebben CNV, FNV, de Unie en de werkgeversdelegatie van de verzekeraars een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao per 1 januari 2024. Hieronder lees je de belangrijkste punten uit dit resultaat.

Onderhandelingsresultaat

We hebben een salarisverhoging afgesproken van 8% per 1 januari 2024. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor een basispensioenregeling vanuit de Wet toekomst pensioenen over onder andere de type regeling, ambitie, vlakke premie, partner- en wezenpensioen. Een aantal artikelen in de cao zijn verder verduidelijkt of vereenvoudigd zoals de vitaliteitsregeling, regeling meer- en overwerk, mantelzorg, gelijke behandeling parttimers en feestdagen.

Ook wordt de Arbo-catalogus en Werkdruktemeter voortgezet, net als De Werkcode en de wettelijke RVU-regeling. Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzoek gedaan naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek bespreken cao-partijen mogelijke oplossingsrichtingen.

Cao-partijen ondersteunen initiatieven in de branche om passend talent aan te trekken vanuit het onderwijs en de verzekeringsbranche te promoten via de ‘Maand van de verzekeraar’. Ook het vakbondslidmaatschap van werknemers wordt gestimuleerd en daarom wordt deze gedurende twaalf maanden voor 50% vergoed door werkgevers.

In de bijlage kun je het onderhandelingsresultaat terugvinden, waarin alle afspraken voor de cao 2023-2024 staan.

Stemming

Wij zijn positief over dit resultaat, maar jullie bepalen of dit een acceptabel resultaat is. Je kunt jouw stem over dit onderhandelingsresultaat uitbrengen tot en met dinsdag 9 januari 2024 12.00 uur. Je ontvangt straks nog een mail om te kunnen stemmen. 

Geef hierin duidelijk aan of je voor of tegen stemt. Als de leden van de vakorganisaties en de achterban van de werkgevers hun instemming hebben gegeven, dan wordt het onderhandelingsresultaat verwerkt in de nieuwe cao voor de Verzekeraars.

Meepraten en reageren

Heb je vragen of wil je wat met mij bespreken? Ik ben te bereiken via a.mulder@cnvvakmensen.nl of via 06-81919869. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Servicecenter via info@cnvvakmensen.nl of telefonisch via 030-7511001.
Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina

Mede namens cao-kaderlid van CNV Vakmensen: Jan Geerlings,

André Mulder
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-81 91 98 69
E  a.mulder@cnvvakmensen.nl

Downloads