Al het nieuws

Stem over het principeakkoord sociaal plan Achmea

Het sociaal plan van Achmea is verlengd en loopt nu door tot 30 juni 2024. Wel zijn er een aantal aanvullingen afgesproken.

Principeakkoord over sociaal plan

Onze wens en dat van de CNV-leden was om het Sociaal Plan te verlengen. Dat gebeurt nu. Wel zijn er een aantal aanvullingen/wijzigingen afgesproken. Het nieuwe Sociaal Plan gaat 1 juli 2022 in en duurt tot 30 juni 2024. Dat is wat ons betreft goed nieuws. Wij leggen de afgesproken wijzigingen (en dus het principeakkoord over het Sociaal Plan) met een positief advies aan jou voor. Het totale principeakkoord is bijgevoegd.

Stemmen

Klik hier om meteen digitaal je stem uit te brengen. Dit kan tot 23 mei. Je kunt voor of tegen stemmen.
Ontvang je de nieuwsbrief per post, dan kun je terecht op de cao-pagina voor de stemming.

Pluspool, reistijd en vergoeding voor van werk naar werk

  • Omdat het ondanks de krappe arbeidsmarkt nog steeds lastig is voor boventallige 60+ers om werk te vinden is er een regeling afgesproken om het mogelijk te maken om dan toch binnen Achmea te kunnen blijven werken, de zg. pluspool. Deze regeling staat uitgebreid beschreven in het bijgevoegde principeakkoord.
  • Ook zijn er 2 vaste tijdstippen afgesproken om de reistijd te kunnen bepalen. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is.
  • Daarnaast is afgesproken dat jij je eventuele beëindigingsvergoeding ook kunt gebruiken voor een van werk naar werk-traject.
  • Tenslotte verdwijnt de snuffelstage, maar is het wel mogelijk om de reisafstand te testen en wordt er wat explicieter opgeschreven dat je tijdens vrijstelling van werk bij boventalligheid je wel verlofuren moet schrijven als je die opneemt.

CNV Vakmensen vindt de aanvullingen en wijzigingen prima en geeft dan ook een positief stemadvies af.

Even wat anders: inlogtijd en overdrachttijd is werktijd

Achmea heeft expliciet aangegeven dat je inlogtijd en overdrachttijd geldt als werktijd. De directeuren die verantwoordelijk zijn voor alle callcenters binnen Achmea hebben dat met elkaar besloten. Wel constateerden wij dat dit nog niet bij alle leidinggevenden is aangekomen. Achmea zei toe hierop toe te zien. Dus als jij er eerder bent of langer werkt i.v.m. inloggen of overdracht kan je dat als werktijd claimen. CNV Vakmensen heeft Achmea hierop gewezen naar aanleiding van een juridische uitspraak hierover. Achmea heeft daar direct actie op ondernomen, maar helaas was dat nog niet overal doorgedrongen.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht (i.wiersinga@cnvvakmensen.nl) of ga naar de cao-pagina. Daar is het hele cao-traject na te lezen en kun je reageren. Deze stemming staat daar ook.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86 / E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

 

 

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error