Reactie a.s.r. onvoldoende voor cao-akkoord

Op maandag 31 oktober heeft a.s.r. een reactie gegeven op de tegenvoorstellen die de bonden op 26 oktober hebben gedaan.

A.s.r. sluit aan bij het cao-akkoord dat er bij Aegon afgelopen jaar is gesloten. Dit was toen een eindbod. M.a.w. ook toen vonden de bonden dat hetgeen geboden werd onvoldoende was. Na een tweede schorsing afgelopen maandag heeft a.s.r. het bod nog met een half procent verhoogd.

Het bod wat er nu ligt ziet er als volgt uit:

  • Looptijd 18 maanden (1-1-2023 tot 1-7-2024).

  • 4% loonsverhoging per 1-12-2022.

  • 2,5% loonsverhoging per 1-7-2023.

  • 150,- bruto per maand voor de duur van één jaar. Dit bedrag is naar rato als je parttime werkt.

Als bonden hebben wij dit bod met de kaderleden besproken. Deze hebben aangegeven dat dit onvoldoende is om tot een akkoord te komen. Dit hebben wij vanmorgen aan a.s.r. kenbaar gemaakt.
We zijn nu in afwachting van de reactie van a.s.r. Als wij een reactie hebben ontvangen dan zullen wij deze opnieuw met de kaderleden bespreken.

Op vrijdag 25 november is er een nieuwe cao-onderhandeling gepland. We houden je op de hoogte.


Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen:
Cao ASR (voorheen Fortis) | CNV Vakmensen

Mede namens de kaderleden,

Henk Jongsma
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl
M 06 2238 3073