Al het nieuws

Periodiek overleg NN

Naast het cao-overleg hebben CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en NN overleg gevoerd over andere zaken zoals wat te doen bij outsourcing, arbeidsongeschiktheid en reorganisatie, harmonisatie van personeelsregelingen, pilots performance management en het correctieproces functiehuis plotting.

Bij outsourcing wordt op basis van het SKS een arbeidsvoorwaardenprotocol gemaakt
Als er sprake is van outsourcing (een bedrijfsonderdeel gaat naar een ander bedrijf) wordt er op basis van het SKS een arbeidsvoorwaardenprotocol gemaakt. Doel van dat protocol is om te bezien welke arbeidsvoorwaarden je bij NN hebt, hoe dat bij het nieuwe bedrijf is en hoe je die overgang qua arbeidsvoorwaarden zo soepel mogelijk laat verlopen. Daarbij is in tegenstelling tot de wet de arbeidsvoorwaarde pensioen ook meegenomen.

Arbeidsongeschiktheid en reorganisatie
Ben je meer dan 104 weken arbeidsongeschikt en je bent getroffen door een reorganisatie, dan heb je de keuze: of je hebt ontslagbescherming en blijft in dienst, of je kunt met een vergoeding uit het sociaal plan vertrekken. Het is mogelijk om hierover met een financieel adviseur te praten.

Harmonisatie van personeelsregelingen uitgesteld
NN heeft CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties verteld dat de harmonisatie van de personeelsregelingen wordt uitgesteld op verzoek van de medezeggenschap. NN praat met de medezeggenschap over deze regelingen. De medezeggenschap wil deze discussie pas aangaan wanneer duidelijk is hoe de nieuwe cao er uitziet.

Pilot performance management verlengd
De pilots performance management die bij enkele teams nu gelden, zullen worden verlengd. Zolang er nog geen duidelijkheid is over de cao-afspraken hierover, zal die verlenging blijven gelden.

Correctieproces functiehuis plotting: binnenkort weet je meer
Volgende week zal jij, door zowel je manager als een webcast en wellicht door medewerkersbijeenkomsten, geïnformeerd worden over het correctieproces functiehuis plotting. Door de na het cao-proces ontstane onrust over functiewaardering is er besloten om een correctieproces in te richten. Als jij individueel, jij met je collega’s of je manager het idee hebben (en dat kunnen onderbouwen) dat je functie niet goed gewaardeerd is, dan kan je het z.g. correctieproces in. Hoe dat gaat krijg je nog te horen. Wel is het goed om te weten dat de functiewaarderingsdeskundigen van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties daar ook bij betrokken zijn.

VIC-voorstel vakorganisaties
Abusievelijk is in de vorige ledenbrief vermeld dat vakorganisaties voorstellen de VIC over 3 jaar berekend voor 85% in te bouwen in het salaris. Dat moet zijn dat dit wordt uitbetaald in een harmonisatietoeslag. Excuses als dit verwarring heeft opgeroepen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Dan kan je bij ondergetekende terecht.

Ike Wiersinga,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986