Al het nieuws

Periodiek overleg Achmea mei 2020

Tijdens het digitale overleg met Achmea is gesproken over coronamaatregelen, tekst van het sociaal plan, de pilot onbeperkt opleidingsbudget en de invoering de 34-urige werkweek.

Coronamaatregelen: vanaf juli in fases naar een 1,5 meter bedrijf
In principe blijft het zo bij Achmea dat de meeste mensen thuis werken. Vanaf 1 juli 2020 zal in fases gekeken worden hoe de 1,5 meter samenleving binnen Achmea georganiseerd kan worden. Binnenkort word je daarover door Achmea geïnformeerd.
Er zal nog steeds veel thuisgewerkt worden. Grote bijeenkomsten kunnen in ieder geval tot 1 september niet plaatsvinden. Via een vragenlijst zal ook regelmatig aan je gevraagd worden wat de effecten zijn van deze coronatijd voor jou.
Lopende adviesaanvragen blijven gewoon doorlopen. Er is in het sociaal plan ook een snuffelstage van 6 weken geregeld om te wennen aan werken op een andere locatie. Dat kan in deze coronatijd niet goed. Je kunt niet fysiek naar het kantoor. Er zal gekeken worden hoe dit op te lossen. Met betrokken medewerkers worden hierover afspraken gemaakt. Op het moment dat mensen op kantoor zitten, zal iedereen zelf de 1,5 metergrens moeten bewaken, samen met de collega’s. Er wordt niet hierop gecontroleerd. Ook niet door de beveiliging. De uitzendkrachten worden hetzelfde behandeld als de vaste medewerkers.

Sociaal Plan: de tekst is klaar
Tijdens het cao-overleg is afgesproken dat het sociaal plan verlengd is tot 1 juli 2022. De tekst van het sociaal plan is nu gereed, met enkele wijzigingen op grond van wet- en regelgeving, en zal snel beschikbaar zijn na ondertekening.

Pilot Onbeperkt opleidingsbudget gaat bijna van start
Achmea is in overleg met een provider over de pilot Onbeperkt opleidingsbudget. Op enkele afdelingen zal er gekeken worden wat de effecten zijn als er een onbeperkt opleidingsbudget (met een maximum van 5000 euro) is. In de pilot kan de medewerker zelf kijken welke opleiding hij of zij wil of kan doen, zonder dat dit door het budget van de afdeling beperkt wordt.

Invoering van de 34-urige werkweek: medewerkerssessies en vragenlijst
Om de invoering van de 34-urige werkweek goed te kunnen doen per 1 januari 2021 was ook in het cao-overleg afgesproken om ideeën bij medewerkers op te halen over de invoering. Er zijn 11 digitale sessies geweest om ideeën en suggesties op te halen. Je kon je als medewerker aanmelden voor zo’n sessie. De sessies werden georganiseerd door Achmea, CNV Vakmensen en FNV, de partijen bij de cao, en waren voor iedereen toegankelijk. Er zijn goede suggesties gedaan en veel vragen gesteld. Eén van de suggesties was dat leidinggevenden duidelijkheid moeten krijgen wat nu de bedoeling is en wat dit voor het team betekent. Die suggestie kwam zowel van leidinggevenden zelf, maar ook van medewerkers. Dit wordt zo snel als mogelijk in gang gezet.

Naast de input via de sessies komt er ook een vragenlijst voor iedereen die in dienst is bij Achmea. Binnenkort kan je die vragenlijst verwachten. Vul deze vooral in, want ook hetgeen hieruit komt nemen wij mee voor de uitvoering. Het is de bedoeling dat wij vóór september 2020 duidelijk hebben hoe de invoering plaatsvindt. In september zullen er dan gesprekken plaatsvinden over wie 34 uur gaat werken of wil gebruikmaken van de overgangsregeling. Nadat het beeld hierover duidelijk is kan er een beroep worden gedaan op Achmea Select.

Vragen en/of opmerkingen?
Van sommige leden heb ik de vraag gekregen: wanneer is de tekst van de cao klaar? De tekst is klaar wanneer de invoering van de 34-urige werkweek duidelijk is. Heb je nog andere vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht of op jeachterban: www.jeachterban.nl/achmea. Voor vragen over coronamaatregelen kan je terecht bij CNV Info: telefonisch 030-751 1007 of per e-mail: cnvinfo@cnv.nl
Heel veel sterkte in deze bizarre tijd.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl / M 06 2350 0986