Periodiek overleg Achmea juli 2022

Tijdens het periodiek overleg met Achmea is de tekst van de cao vastgesteld en hebben wij het ook gehad over werkdruk, capaciteit, ziekteverzuim en pensioen.

Werkdruk, capaciteit en ziekteverzuim

Er wordt regelmatig door Achmea gekeken naar de werkdruk door deze te meten. Werkdruk heeft ook alles te maken met capaciteit (hoeveel mensen zijn voor het werk beschikbaar) en ziekteverzuim. Net als alle werkgevers doet Achmea allerlei inspanningen om vacatures gevuld te krijgen. Gelukkig is het nog niet echt urgent. Er wordt geïnvesteerd in intern medewerkers opleiden, maar ook extra marketing wordt ingezet. Vooral voor specialisten lijkt dat nodig. Wel houdt Achmea vast aan de 34-urige werkweek. Niet alleen omdat dit is afgesproken, maar ook omdat het goed voor het welzijn en inzet van jou en je collega’s is om ook tijd voor andere zaken dan werk te hebben. Ziekteverzuim was afgelopen maart hoog, maar lijkt daarna weer af te nemen. Als er gekeken wordt naar lang verzuim, dan gaat dat veelal om mentale klachten. Daarom zet Achmea in op de Heycoach, een online psycholoog.

Teksten cao klaar

Achmea en vakorganisaties en dus CNV Vakmensen zijn het eens over de tekst voor de cao. Wij hopen dat er nu zo snel als mogelijk een (digitaal) boekje zal zijn. Natuurlijk blijven wij ook de invoering van de cao-afspraken monitoren.

Pensioen

Omdat er op grond van wetgeving voor 1 januari 2027 (op zijn laatst) een nieuwe pensioenregeling moet zijn, zijn cao-partijen al met elkaar aan het verkennen hoe wij dat vorm gaan geven. Het lastige daarbij is dat nog niet de hele wetgeving klaar is. Dat betekent dat wij dat in fasen zullen doen en na de zomer zal je daarover regelmatig geïnformeerd worden. Als kijkrichting houden wij voor de overgang naar de nieuwe Achmea-pensioenregeling 1 januari 2025 aan. Natuurlijk is daarbij onze voorwaarde dat dit voor jou als medewerker ook het beste is.

Vragen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 23500986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 

Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag