Al het nieuws

Periodiek overleg Achmea

Tijdens het periodiek overleg met Achmea is gesproken over de interne arbeidsmarkt (inclusief externen), de 34-urige werkweek, opleidingsbeleid en planning van het cao-traject na de zomer.

Interne arbeidsmarkt: veel collega’s vinden binnen Achmea een andere baan
Ook CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat jij als Achmea-medewerker kansen hebt op werk binnen Achmea. Of dat nu een promotie is, gewoon een andere functie of dat je iets zoekt omdat je boventallig bent. Daarom is het van belang dat de interne arbeidsmarkt op orde is.
48% van de vacatures binnen Achmea wordt vervuld door Achmea-collega’s. Dat is een goed resultaat, dat Achmea nog wil verbeteren. Ook hebben wij cijfers gekregen van het aantal externe medewerkers. Voornamelijk bij Zilveren Kruis en Schade en inkomen werken externen, veelal bij pieken.  Het streven van Achmea is om met zo min mogelijk externe flexwerkers te werken.

34-urige werkweek, een onderzoek naar jouw beleving hiervan
Ook nu komt er weer een onderzoek naar de beleving van de 34-urige werkweek. Tevens komt er in september weer een keuzemoment. Tenslotte komt er in het najaar communicatie hoe het gaat lopen in 2022 voor wat betreft de 34-urige werkweek.

Opleidingsbeleid: zelf aangeven wat je wilt
Naast dat er een succesvolle pilot loopt voor onbeperkt opleidingsbudget zijn er ook andere manieren om aan je opleiding te werken en dat gefinancierd te krijgen. Als je een opleiding wilt doen meld dat dan vooral bij je leidinggevende of in je team. Lukt dat niet dan kan je ook altijd in gesprek gaan met de HR-adviseur.

Planning cao-traject: in het najaar onderhandelen
De gesprekken met enkele Achmea-collega’s over de cao zijn inmiddels gestart. Daarna komt er een enquête namens Achmea, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties (uitgevoerd door een extern bureau). Vervolgens vinden er weer gesprekken plaats.
De output van de gesprekken en de enquête worden gedeeld met Achmea, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties. Op basis daarvan en op basis van de eigen arbeidsvoorwaardennota krijg jij in juni/juli van CNV Vakmensen een eigen  enquête.  Dat alles vormt samen de input voor de voorstellenbrief die eind juli bij Achmea ligt.
Achmea stuurt ons dan ook een brief en de andere vakorganisaties sturen tevens een brief. In de maanden september, oktober en november gaan we over de brieven (en dus over jouw cao) onderhandelen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen of opmerkingen, laat dat dan vooral weten.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl