Overeenstemming pensioenpremie en sociaal plan a.s.r.

A.s.r. en de vakorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de tijdelijke verlaging van de eigen bijdrage van de pensioenpremie en over het sociaal plan voor de medewerkers van a.s.r.

Afspraken

a.s.r., Aegon Nederland, de vakorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV Finance hebben voor de zomer afspraken gemaakt over het arbeidsvoorwaardenpakket voor de medewerkers van Aegon Nederland, zodra die in dienst komen bij a.s.r.

Twee van die afspraken zijn ook van toepassing op de collega’s van a.s.r.:

  1. De afspraak over de tijdelijke verlaging van de eigen bijdrage van het pensioen.
  2. Verlenging van het sociaal plan.

Pensioen

Bij a.s.r. is de eigen bijdrage voor het pensioen 4,5% van de pensioengrondslag. Bij Aegon ligt dat percentage lager. Partijen hebben een overgangsafspraak gemaakt over een ingroeimodel voor Aegon medewerkers die overkomen naar a.s.r. Dit ingroeimodel voor de eigen bijdrage geldt ook voor medewerkers van a.s.r. en ziet er als volgt uit.

  • Per 1 oktober 2023: 3,69%
  • Per 1 juli 2024: 4,09%
  • Per 1 april 2025: 4,5%

Sociaal plan (HAP)

Vanaf 1 juli 2024 is het huidige sociaal plan van a.s.r. van kracht voor álle medewerkers van de nieuwe combinatie. Tot 1 juli 2024 blijven de sociaal plannen van a.s.r. en Aegon van toepassing voor de betreffende medewerkers.

Het sociaal plan (HAP) geldt voor de duur van de integratie en minimaal 3 jaar vanaf de datum dat de medewerkers van Aegon bij a.s.r. in dienst komen, te weten 1 oktober (tot 1 oktober 2026).

De tekst van a.s.r. sociaal plan (HAP) wordt integraal voortgezet met één uitzondering. De reistijdbepaling van het huidige sociaal plan van Aegon komt vanaf 1 juli 2024 in de plaats van de a.s.r. reistijdbepaling.

Dit betekent dat wanneer er sprake is van een standplaatswijziging er niet  alleen meer gekeken wordt naar de nieuwe reistijd, maar ook of dat een toename is ten opzichte van de huidige situatie. Deze reistijd zal berekend worden op basis van de gebruikelijke manier van reizen (auto of OV).

Leden stemmen

De leden van a.s.r. zijn nu aan zet. Zij krijgen de gelegenheid om hun stem uit te brengen over de gemaakte afspraken. Breng je stem uit. Je kunt dit doen tot en met donderdag 28 september.

Let op:  
Leden ontvangen hierna een aparte brief met de stemlink!

Digitale ledenbijeenkomst CNV Vakmensen

Om de gemaakte afspraken toe te lichten en om leden de gelegenheid te geven vragen te stellen organiseer ik een digitale ledenbijeenkomst:

Woensdag 20 september 16:00

Stuur mij een e-mail als je aan deze digitale bijeenkomst wilt deelnemen. h.jongsma@cnvvakmensen.nl. Ik stuur je dan uiterlijk woensdagmorgen de link.

Bijlagen HAP en onderhandelingsresultaat pensioen en HAP

In de bijlage vind je de nieuwe tekst van Het Andre Plan (HAP) en de tekst van het onderhandelingsresultaat pensioen.

Henk Jongsma
Bestuurder CNV Vakmensen
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl
M 06 2238 3073

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error