Ontwikkelingen bij Achmea

Tijdens de laatste overleggen met Achmea hebben wij gesproken over het locatiebeleid, het klimaatbudget en pensioen. Pensioen zal dit jaar regelmatig onderwerp van gesprek zijn omdat er op grond van wetgeving een nieuwe pensioenregeling moet komen.

Locatiebeleid: binnen de locaties krimpen

In Leiden, Leeuwarden en Apeldoorn zullen er minder beschikbare ruimtes zijn. Er wordt van uitgegaan dat jij en je collega’s gemiddeld 2 dagen per week op kantoor zijn. Daarvoor is de norm 0,45. Maar het kan niet zo zijn dat op basis daarvan het medewerkers verboden wordt naar kantoor te komen of dat ze verplicht worden om op bepaalde dagen naar kantoor te komen. Alles gaat in overleg met het team. Directief leidinggeven is hierbij volgens Achmea niet aan de orde. Er zijn geen plannen om locaties te sluiten.

Klimaatbudget: uitvoeringsperikelen

Er is veel onvrede over de uitvoering van het klimaatbudget, zo hebben wij Achmea laten weten. Vooral het invullen via de CB Klimaatwinkel roept veel vragen op. Het is in ieder geval niet zo, aldus Achmea, dat zij aan het klimaatbudget via de CB Klimaatwinkel verdienen. Voor 1 januari 2023 kon je in plaats via de klimaatwinkel iets bestellen ook in plaats daarvan declareren. Na 1 januari 2023 kan je alleen declareren als je iets niet via de klimaatwinkel kan bestellen. Als je niet het volledige bedrag opmaakt in de jaren 2023,2024 en 2025 dan komt de rest van het bedrag in een groene beleggingsrekening. 33% van de Achmeamedewerkers heeft inmiddels of iets besteld of gedeclareerd.

Pensioen

Door nieuwe pensioenwetgeving moeten we ook bij Achmea over een nieuwe pensioenregeling gaan praten. Dit gebeurt in onderhandelingen tussen Achmea en CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties. En dat blijkt niet mee te vallen. Ons streven is nu om gedurende het jaar 2023 een besluit te nemen. Daarover mag jij ook stemmen. Dan kan het per 1 januari 2026 ingevoerd worden. De invoering kost namelijk nogal veel tijd, met name door de controle van De Nederlands Bank die wel één jaar in beslag kan nemen. We blijven je op de hoogte houden.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M 0623500986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag