Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat over vergoedingen thuiswerken en reizen woon-werk. Onderhandelingen over cao NN worden vervolgd!

Het mag duidelijk zijn, de cao onderhandelingen lopen stroef en hierover zijn vakbonden en NN nog in gesprek. Daarentegen hebben we gisteren wel met NN een onderhandelingsresultaat bereikt over regelingen die te maken hebben met vergoedingen betreffende het thuiswerken en reizen woon-werk.
Ondanks dat de cao onderhandelingen tijdelijk opgeschort zijn, hadden vakorganisaties en Nationale-Nederlanden wel afgesproken om door te praten over vergoedingen die verband houden met het thuiswerken en het reizen woon-werk. Na een lange dag van onderhandelen hebben we hierover gisteren een onderhandelingsresultaat bereikt. De teksten worden momenteel nader uitgewerkt. Zodra deze rond zijn, zullen we de details van het resultaat delen en krijgen jullie de gelegenheid om hierover te stemmen.

Nadrukkelijk stel ik hier wel, dat de cao dus nog zeker niet rond is. Hierover praten we later deze maand verder.  

Uitkomsten uit de enquête
De vakbonden hebben de afgelopen weken een enquête onder medewerkers uitgezet na aanleiding van de moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao voor Nationale-Nederlanden. Ook hebben we online vergaderingen georganiseerd voor de medewerkers. De uitkomsten hebben we deze week aan NN gepresenteerd en ook jullie willen we hierover graag nader informeren. Als bijlage treffen jullie bovendien de uitkomsten in overzichtelijke staafdiagrammen aan.

De medewerkers die de enquête hebben ingevuld zijn het er in overgrote meerderheid over eens (bijna 80%) dat er een significante loonsverhoging in 2021 afgesproken moet worden. Dat wil zeggen, tussen de 2 en 3 procent.

Voor de meeste mensen geldt bovendien dat de investeringsnoodzaak voor NN niet mag betekenen, dat er daarom geen budget zou zijn voor een loonsverhoging.

Ook is uit de enquête gebleken dat bijna iedereen (94%) van mening is dat de koppeling tussen een structurele cao-verhoging en de incidentele kosten van een sociaal plan onterecht is. Deze twee zaken, zo zijn de meeste van jullie het met ons eens, dienen los van elkaar gezien te worden.

NN vindt dat de situatie bij het bedrijf zodanig afwijkt van de rest van de sector dat het geen rekening hoeft te houden met wat andere verzekeraars in Nederland doen met betrekking tot de arbeidsvoorwaardenontwikkeling. De meerderheid (60%) is het daar niet mee eens! Ook een grote groep (34%) zegt te weinig kennis hiervan te hebben, om hier een oordeel over te kunnen vormen.  

63% is van mening dat een budget voor investeringen van de aandeelhouders moet komen. Daarentegen vindt 36% dat zowel vanuit de aandeelhouders als door bevriezing van de lonen geld vrijgespeeld dient te worden, zodat NN kan investeren.  

Wat betreft het pensioen is ongeveer twee derde van de respondenten op de hoogte dat de pensioenopbouw in het NN CDC pensioenfonds vanaf 1 januari jl. gekort wordt. 47% is niet bereid om meer premie te gaan betalen om deze korting te voorkomen. Daarentegen is 40% wel bereid om 8 procent meer eigen bijdrage te betalen. En maar 11% kan leven met een verhoging van een extra bijdrage aan de premie van 10 procent. 

Bij het invullen van de enquête hebben medewerkers ook nog gelegenheid gekregen om in het 'open veld' zelf een reactie te geven op de ontstane situatie. Een veelgehoorde mening is, dat de complimenten op papier nu eens omgezet dienen te worden naar harde euro's. Er is een duidelijke behoefte aan materiële waardering van de grote inzet die jullie dag in dag uit verrichten.  

Het vervolg
Eind volgende week hopen we met de details te komen van het eerder genoemde onderhandelingsresultaat betreffende de faciliteiten en de vergoeding voor het thuiswerken. Jullie krijgen dan ook de gelegenheid om hierover te stemmen.

Op dinsdag 23 maart as. praten vakorganisaties en NN verder over de cao. Jullie werkgever heeft aangekondigd dat we dan ook de uitkomsten uit de NN enquête gepresenteerd zullen krijgen.

Wordt vervolgd dus...We houden jullie op de hoogte!

Martijn den Heijer
Bestuurder/Onderhandelaar

T 030 751 1950
E
m.denheijer@cnvvakmensen.nl