Onderhandelingsresultaat cao AZL: informatiebijeenkomst en stemmen

Na vier onderhandelingsronden en constructief overleg met jullie werkgever hebben wij, de vakbonden - CNV Vakmensen, gezamenlijk een onderhandelingsresultaat bereikt over jullie nieuwe cao AZL.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 december aanstaande is er een bijeenkomst voor de leden van de vakbonden, waarbij het onderhandelingsresultaat wordt uitgelegd. Uiteraard worden eventuele vragen beantwoord door de bestuurder van CNV Vakmensen samen met jullie collega Roy Stevens, die als kaderlid aanwezig was bij de onderhandelingen.

De informatie bijeenkomst voor leden van CNV Vakmensen is op woensdag 20 december in de gymzaal van AZL te Heerlen,  aanvang 16:00 uur.

Stemming seperaat door leden

Leden van CNV Vakmensen krijgen hierna seperaat een nieuwsbrief toegestuurd waarin zij met een unieke code hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen kan vanaf vandaag en uiterlijk 21 december 2023.

Het onderhandelingsresultaat:

1.De cao heeft een looptijd van 24 maanden (1 januari 2024 tot en met 31 december 2025)
-per 1 april 2024 geldt een structurele loonsverhoging van 4,75%
-per 1 juni 2025 geldt een structurele loonsverhoging van 3,25%
-per 1 januari stijgt de pensioenpremie met 1,1% (werkgeversdeel 70% / werknemersdeel 30%)
* de totale pensioenpremie komt dan uit op 26%
2.Pensioenregeling: sociale partners blijven hierover de komende jaren intensief in gesprek met elkaar in verband met de Wet toekomst pensioenen. Als lid van CNV Vakmensen ontvang je gedurende het transitie traject nog nadere informatie en wordt jullie mening gevraagd.
2.In het tweede jaar van langdurige ziekte wordt 85% doorbetaald; geldende voor nieuwe ziekte gevallen vanaf 1 januari 2024.
3.Het bestaande rouwverlof van AZL wordt geconcretiseerd.
4.Het sociaal plan dat loopt tot en met 31 december 2024 wordt verlengd overeenkomstig de duur van het cao contract (tot en met 31 december 2025).
5.In de huidige cao tekst staat dat medewerkers van 55 jaar of ouder enkel bij hoge uitzondering overwerken; de tekst wordt aangepast zodat overwerken met wederzijds goedvinden altijd mogelijk moet zijn.
6.Bij een promotie van 1 salarisschaal geldt een verhogingspercentage van maximaal 5% in plaats van de huidige 4%. Bij een promotie van 2 of meer salarisschalen geldt een salarisgroei van maximaal 7,5%.
7.De regeling voor zakelijk reizen wijzigt niet. De vergoeding volgens de regeling – en onder die voorwaarden - is thans 21 cent en wordt 23 cent per kilometer.
8.Voor uitruil woon-werkvergoeding als onderdeel van cao a la carte hanteert de werkgever de maximale fiscaal toegestane ruimte reiskostenvergoeding.
9.De werkgever wenst een studie cie. in te stellen om te onderzoeken of het wenselijk / toepasbaar is om voor nieuwe werknemers de mogelijkheid te bieden om te kiezen uit een 36-urig, 38-urig of 40-urig vast dienstverband.

Mocht je nog dringende vragen of opmerkingen hebben over het onderhandelingsresultaat of niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst en toch vragen hebben, stuur dan een mail met je vragen / opmerkingen naar: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Via deze cao-nieuwsbrief bedank ik de CNV kadergroep en Roy Stevens voor de inzet tijdens het cao onderhandelingstraject.

Mede namens de cao kadergroep CNV Vakmensen, mede onderhandelaar Roy Stevens,

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2961
E r.jongen@cnvvakmensen.nl