Meerderheid CNV-leden niet akkoord met eindbod a.s.r.

Tot en met donderdag 8 december konden de leden van het CNV stemmen over het eindbod. Een flinke meerderheid, namelijk 64% van de leden die gestemd hebben, geeft aan dat het eindbod onvoldoende is.

Loon

Dit is een duidelijk signaal. Ook een flinke groep medewerkers die geen lid is van een vakbond heeft aangegeven dat het eindbod onvoldoende is. De leden vinden dat de verhoging op jaarbasis 7% zou moeten zijn. Ook geven ze aan dat het bod gezien de resultaten van a.s.r. en de overname van Aegon te laag is. Leden vinden het loonbod niet passen bij de hoge inflatie. Daarnaast steekt het mensen dat de lonen bij Aegon hoger zijn.

Hoe verder?

Wij zullen de uitslag meedelen aan a.s.r. Daarna zullen wij in overleg gaan met de leden om te peilen of zij bereidt zijn om in actie te komen. Hiervoor zullen wij de leden benaderen. Je hoort van ons.

Heb je vragen

Laat me dit dan weten. Je kan ook terecht op de cao-pagina.

Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2238 3073 / h.jongsma@cnvvakmensen.nl