Ledenraadpleging voorbereiding cao AZL

Binnenkort beginnen de onderhandelingen over jullie nieuwe cao. Om jullie mening als lid van CNV Vakmensen te horen over de inhoud van de voorstellenbrief is er dinsdag 18 oktober 2022, vanaf 11:30 uur een ledeninformatie bijeenkomst. De voorstellenbrief van CNV Vakmensen bestemd voor AZL komt tot stand in overleg met de leden en in overeenstemming met het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV.

Tijdens de bijeenkomst bespreek ik tevens hoe de overgang en wijzigingen naar het nieuwe pensioensysteem voor jullie als werknemer bij AZL worden ingevuld.

De leden bijeenkomst is in de gymzaal en kan tevens gevolgd worden via Webex. 

Meld je vóór maandag 17 oktober aan door een mail te sturen naar:

r.jongen@cnvvakmensen.nl  
OF
roy.stevens@azl.eu 

Je kunt fysiek aanwezig zijn in de gymzaal en als je de bijeenkomst digitaal volgt via Webex.

Heb je een vraag of opmerking, stuur me dan een mail (r.jongen@cnvvakmensen.nl).

Ben je verhinderd en wens je toch je mening kenbaar te maken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, stuur mij dan een mail. Geef gerust je mening over de loonparagraaf in de nieuwe cao, of andere ideeën.

Tot dinsdag 18 oktober 2022, aanvang 11:30 uur

Mede namens de kaderleden CNV Vakmensen,

René Jongen   
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 961
E r.jongen@cnvvakmensen.nl