Leden stemmen in met cao Aegon

In de maand juli hebben leden kunnen stemmen over het geboden eindbod van Aegon voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan voor twee jaar. Leden van CNV Vakmensen hebben in meerderheid ingestemd met het bereikte resultaat.

Resultaat stemming

Ook leden van de andere vakbonden zijn gevraagd hun stem uit te brengen. De leden van De Unie hebben ook ingestemd met het resultaat. Bij de leden van FNV was er net geen meerderheid voor de afspraken uit het eindbod. Over deze uitkomsten heeft nog een gesprek plaats gevonden tussen Aegon en vakorganisaties. Hierin hebben wij aangegeven dat leden van CNV Vakmensen met een grote meerderheid hebben ingestemd, maar ook dat er onder zowel voor- als tegenstemmers er onvrede geuit is over de loonstijging en er onrust is over de uitspraak rondom inlogtijd vs. werktijd.

Het gesprek heeft geen nieuwe afspraken opgeleverd. Dit betekent dat de cao nu wordt ondertekend door CNV Vakmensen en De Unie. Niet de ideale en gewenste situatie maar deze doet wel recht aan de uitkomst van de stemming onder leden bij CNV Vakmensen. Uiteraard geldt de cao en het sociaal plan wel gewoon voor de hele organisatie.

Hoe nu verder?

De eerste uitvoering van de afspraak rondom ouderschapsverlof wordt momenteel verwerkt omdat deze per 2 augustus ingaat en daarnaast zullen ook alle andere afspraken verder uitgewerkt worden. Teksten van de cao en het sociaal plan worden aangepast en uiteraard ontvangen medewerkers de loonsverhoging per 1 september van 3,5%. Voor de volledigheid voeg ik nogmaals het eindbod toe, zodat alle afspraken terug te lezen zijn.

Afscheid

Met de afronding van het cao-traject, rond ik ook mijn periode als bestuurder namens CNV Vakmensen bij Aegon af omdat ik intern een nieuwe uitdaging aanga. Een goede opvolger staat klaar om onze rol binnen Aegon op te pakken en zij is ook al betrokken geweest in het cao-proces. Haar naam is: Soraya Faez. Zij is te bereiken per mail via s.faez@cnvvakmensen.nl en telefonisch via 06 20 43 61 65. Bij deze wil ik jullie bedanken voor jullie betrokkenheid bij de processen de afgelopen jaren. Jullie input was (en is) hierbij van groot belang. 

Contact 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, voel je vrij om contact met mij te zoeken. Je kunt mij of Soraya Faez bereiken via genoemde mailadressen.

Tot slot wens ik jullie een fijne zomerperiode toe, mede namens Soraya Faez

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads