Al het nieuws

Leden CNV bij NN zeggen nee tegen resultaat cao

Een meerderheid van de CNV-leden bij NN heeft tegen het resultaat over de cao gestemd. Hoewel de meerderheid van de CNV-leden bij Delta Lloyd voorstemde, is er toch geen cao. Bij de andere vakorganisaties was het beeld hetzelfde. Wij hebben NN dit laten weten.

Functie-indeling, ptbs, NP op risicobasis, VIC en loonsverhoging in het 2e jaar zijn heikele punten.
De nieuwe functie-indeling is de afgelopen weken een groot heikel punt gebleken. Het is de vraag of de functie-indeling van de zomer 2017 overal wel zo correct verlopen is. Ook het niet meer hebben van perspectief in de salarisschalen kwam hard aan. 

Daarnaast blijkt de manier waarop met bovenschaligheid wordt omgegaan een reden om tegen te stemmen. Leden vinden het niet terecht dat de persoonlijke toeslag steeds wordt opgegeten door de collectieve loonsverhogingen. Ook het feit dat het nabestaandenpensioen op risicobasis is, lijkt bij NN een cao in de weg te staan.

Velen waren het er ook niet mee eens dat de VIC wordt opgeheven en dat daar een toeslag met een waarde van 70% tegenover staat. Tenslotte vonden leden de loonsverhoging in het 2e jaar te laag en te laat in het jaar. Ook bij de Delta Lloyd-tegenstemmers kwamen dezelfde onderwerpen aan de orde.

Hoe nu verder? In gesprek met NN?
Zoals eerder was aangegeven is er géén cao in geval de leden bij één van de bedrijven tegen zouden stemmen.

Er is dus nu geen cao. Wij hebben NN laten weten dat er geen sprake kan zijn van een cao. NN geeft aan met CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties in gesprek te willen gaan om te analyseren wat de achtergrond van de tegenstemmen zijn. Op basis daarvan wil NN bezien of onderhandelen kansrijk is.
Vanzelfsprekend houden we jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Zolang er geen nieuwe afspraak ligt, blijven de huidige regelingen gelden.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986