Al het nieuws

Jij bent aan zet over de Achmea-cao

Jij mag nu via een vragenlijst aangeven wat jij als lid geregeld wil hebben in de Achmea-cao. Basis voor deze lijst is de gehouden medewerkers-enquête en de gehouden bijeenkomsten. Werkgeluk zal in deze vragenlijst prominent aandacht krijgen. Wij vinden jouw werkgeluk namelijk belangrijk.

Medewerkers-enquête en bijeenkomsten basis voor de vragenlijst
Vóór de zomer hebben zo’n 3500 medewerkers de enquête ingevuld die gemaakt is door Achmea, CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties. Uit de enquête bleek dat de meesten zich gewaardeerd voelen door Achmea, maar dat werkdruk en menselijke maat wel issues zijn om vitaal te kunnen blijven werken. Er zijn vragen gesteld over werkgeluk, talent, ontwikkelen en presteren (TOP), vitaal en gezond werken, arbeidsduur en werktijden en belonen en waarderen. Klik hier om de vragenlijst van CNV Vakmensen in te vullen; hierin staan verdiepende vragen over onderwerpen naast de bekende vraag over jouw loonsverhoging. Omdat uit de gesprekken ook kwam dat de rol van de leidinggevende belangrijk is bij alles wat er geregeld is, is daar in de vragenlijst ook aandacht voor. (Krijg je de nieuwsbrief per post typ dan op internet dit webadres in om naar de vragenlijst te gaan: https://q.crowdtech.com/iDbaGXERbEiVWSja0JuzrQ). Invullen kan tot uiterlijk 16 oktober 2019.

Werkgeluk, het thema van CNV Vakmensen bij Achmea
Werkgeluk betekent dat jij plezier hebt in je werk, je werk voldoening geeft en je werk jouw zingeving bevordert. En dit allemaal naast een fatsoenlijke loonsverhoging. Dankzij de manier van samenwerken en door de collega’s gaan de meesten met plezier naar het werk bij Achmea. Naast dat jezelf invloed hebt op je eigen werkgeluk, wordt dat ook bepaald door omstandigheden. Een van die bepalende omstandigheden is de manier waarop jouw leidinggevende leiding geeft. De menselijke maat is nog niet overal aan de orde van de dag. Achmea wil ook aandacht besteden aan werkgeluk. Graag willen wij van jou weten wat jou zou helpen om je werkgeluk te verbeteren, zodat we afspraken kunnen maken. De tijd is er nu rijp voor.

Maand van de vakbond en werkgeluk
Van 15 september tot en met 14 oktober 2019 is er weer een Maand van de vakbond. Je zult ons de komende weken op de locaties zien. Ook daar schenken wij aandacht aan werkgeluk. Wij komen verder langs met 2 workshops Werkgeluk in de Week van het werkgeluk op:
- 24 september tussen 13.00 en 14.00 uur in Apeldoorn en
- 26 september tussen13.00 en 14.00 uur in Leeuwarden.
Wil je bij zo’n workshop aanwezig zijn, laat het mij dan weten.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb jij nog vragen en/of opmerkingen dan kun je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl