Er is een nieuw verlengd sociaal plan Achmea

Tijdens het laatste overleg met Achmea is gesproken over verlenging van het sociaal plan, maar ook over ziekteverzuim en werkdruk, bezetting op de kantoren en pensioen.

Sociaal plan verlengd met aanpassingen

Een grote meerderheid van de leden van CNV Vakmensen die gestemd hebben, heeft ingestemd met het principeakkoord over het sociaal plan (verlenging met een aantal aanpassingen). Ook bij de andere vakorganisaties is dat het geval. Dat betekent dat er een nieuw sociaal plan is. Bij boventalligheid blijft het uitgangspunt dat je van werk naar werk geholpen wordt. Dat geldt ook voor de oudere medewerkers, die in de pluspool komen. Wij hopen dat er zo snel als mogelijk een nieuwe tekst is van het sociaal plan. Dat hopen wij overigens ook voor wat betreft de tekst van de cao.

Ziekteverzuim en werkdruk zijn hoog

Het ziekteverzuim bij Achmea is hoog en daardoor stijgt de werkdruk. En die werkdruk kan ook weer leiden tot uitval. Ook het hybride werken lijkt werkdruk verhogend te werken. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben hierover hun zorgen uitgesproken. Achmea ziet dat langzamerhand het ziekteverzuim daalt, maar begrijpt onze zorgen. Zij wil graag via het MBO weten waar het probleem nu ligt. Vul dat MBO, waarin jouw betrokkenheid en tevredenheid gemeten wordt, dus vooral in. Wij kunnen naar aanleiding daarvan dan ook het gesprek over werkdruk met Achmea verder voeren.

Bezetting op de kantoren nu en in de toekomst

CNV Vakmensen heeft aan Achmea gevraagd wat de bezetting op de kantoren nu is. In het algemeen is de bezetting 50/50, dus 50% op kantoor en 50% thuis. Dat kan echter per locatie en dag verschillen. Achmea heeft nu geen beleid voor wat betreft de bezetting. Zij wil eerst meten waar behoefte aan is, zowel bij jou als werknemer als bij Achmea zelf. Vul dus vooral de vragen van die metingen in. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties, maar ook Achmea maken zich zorgen over de sociale binding. Hoe vaak zie jij je collega’s, wat is noodzakelijk, wat is mogelijk etc. Daar is nog geen duidelijkheid en beleid op. Graag horen wij jouw ervaringen tot nu toe.

Pensioen verandert voor iedereen

Op basis van het (Haagse) pensioenakkoord tussen vakorganisaties, werkgevers en overheid ligt er nu wetgeving bij de 2e kamer. Bij alle bedrijven in Nederland wordt er al gesproken over wat die wettelijke wijzigingen betekent voor de huidige pensioenregelingen. Dat gebeurt dus ook bij Achmea. 2 Zaken zijn in ieder geval duidelijk:

  • Het pensioen wijzigt voor iedereen, dus ook voor gepensioneerden;
  • De pensioenuitkering is niet meer gebaseerd op je salaris maar op de ingelegde premie en het rendement uit beleggingen.

Hoe dat invulling gaat krijgen bij Achmea weten wij nog niet. Daarover gaan wij de komende tijd regelmatig met elkaar in gesprek. Vanzelfsprekend houden wij jou op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht bij i.wiersinga@cnvvakmensen.nl. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraagstellen. Ga direct naar de cao-pagina.

Ike Wiersinga
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-23 50 09 86
i.wiersinga@cnvvakmensen.nl