Digitale ledenbijeenkomst a.s.r.

Gisteren stuurde wij je een nieuwsbrief over het eindbod van a.s.r. In deze nieuwsbrief zijn twee punten niet opgenomen die wel van belang zijn. Ook willen we je uitnodigen voor een digitale ledenbijeenkomst. Vandaar deze aanvulling op de nieuwsbrief van gisteren.

Duiding van het eindbod

De positieve punten uit het eindbod zijn dat de RVU en sabbatical gehandhaafd zijn. Graag hadden we bij de RVU nog een fiscaalvriendelijke regeling gezien maar die heeft het tijdens de onderhandelingen niet gehaald. Ook de toezegging van de verhoging van de reiskostenvergoeding zien wij als een positief punt en de flexibele invulling van het verlof.
Daar staat tegenover dat de medewerkers van a.s.r. er in deze tijd van inflatie, op achteruitgaan in dit eindbod. Van koopkrachtbehoud is geen sprake. Iedereen levert erop in ondanks het feit dat a.s.r. jaar op jaar hele goede resultaten behaald.
Daar mogen de aandeelhouders van profiteren maar degenen die het werk doen trekken in dit eindbod aan het kortste eind. Natuurlijk is het mooi dat a.s.r. deze zomer al een eenmalige heeft gegeven om tegemoet te komen aan de gestegen kosten en ook nu weer een eenmalige betaling wil doen, maar deze bedragen tellen niet mee in het structurele loon. Hiermee behoud je als medewerker niet je koopkracht op de langere termijn en ga je er structureel op achteruit.
Als bonden hadden wij graag gezien dat de medewerkers 7% op jaarbasis zouden krijgen. a.s.r. biedt op jaarbasis 4,66% structureel.
Veel van de zaken die de vakorganisaties graag gerealiseerd zouden zien in deze cao werden tegengehouden door a.s.r. in het licht van de overname van Aegon. Het lijkt dat a.s.r. nu al een schot voor de boeg neemt voor een nieuw te vormen cao met Aegon. a.s.r. heeft een eindbod gedaan. Dit betekent dat we uit onderhandeld zijn. De onderhandelingsdelegatie heeft er alles aan gedaan om tot een mooi resultaat te komen voor de medewerkers van a.s.r. Helaas is dit niet gelukt. Het eindbod staat te ver af van de inzet die wij hebben gedaan. Dit betekent dat wij het eindbod negatief aan de leden voorleggen. Mocht je nog niet gestemd hebben, dan kun je alsnog stemmen op het eindbod met deze link

Digitale ledenbijeenkomst 2 december 

Mocht je naar aanleiding van het eindbod en ons advies daarover nog vragen hebben dan kun je die stellen in de gezamenlijke digitale ledenbijeenkomst op
2 december, van 15:00 – 16:00 uur.
Met onderstaande link krijg je toegang tot de vergadering.

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst bij te wonen maar je hebt wel vragen, voel je dan vrij mij te mailen op onderstaand mailadres. Je kan natuurlijk ook op de cao-pagina terecht. 

Mede namens de kaderleden,
Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2238 3073 / h.jongsma@cnvvakmensen.nl