Digitale bijeenkomst vakorganisaties over combinatie Aegon NL en a.s.r.

De vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie organiseren een digitale bijeenkomst voor leden én medewerkers van Aegon op dinsdag 6 december van 20.00 uur tot 21.30 uur om te spreken over de combinatie Aegon NL en a.s.r..

Onderwerpen
We staan nog aan de vooravond van de combinatie Aegon NL en a.s.r. maar we kunnen ons voorstellen dat jullie als medewerkers van Aegon vragen hebben over jullie rechten en plichten als werknemers binnen dit traject. Als gezamenlijke vakorganisaties willen daarom samen met jullie stilstaan bij de te volgen formele procedures in dit soort processen en onze verwachtingen uitspreken over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en integratie van bedrijfsonderdelen. Ook onze rol als vakorganisaties en invloed van leden komen aan de orde. Daarnaast vernemen wij ook graag jullie mening en verwachtingen over dit traject .

Voor wie?
De leden van de drie vakorganisaties hebben de link voor de MS Teams-vergadering reeds van hun eigen vakorganisatie ontvangen. Medewerkers van Aegon die deze digitale bijeenkomst ook willen bijwonen, kunnen op de link klikken Klik hier om deel te nemen aan de vergadering. Aegon is op de hoogte van deze bijeenkomst en faciliteert zo dat medewerkers hier ook deel kunnen nemen. De bijeenkomst is in het Nederlands.

Vertrouwelijk
De bijeenkomst is informatief en hopelijk ook interactief. Wij hopen dat een ieder zich vrij voelt om zijn of haar zegje te doen, verwachtingen of zorgen uit te spreken. De vakorganisaties zullen vertrouwelijk met deze informatie omgaan. Als er concrete vragen uit voort komen, dan zullen wij die anoniem met Aegon bespreken.

Wij hopen op een goede bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,


Bernadette Vloon-Veurink, bestuurder FNV Finance

Soraya Faez, bestuurder CNV Vakmensen

Emanuel Geurts, bestuurder De Unie