CNV-leden akkoord met cao AZL 2023

CNV-leden die hebben gestemd over het onderhandelingsresultaat cao AZL 2023 hebben met een meerderheid (62%) vóór gestemd. Dit betekent dat jullie in 2023 een cao hebben.

Leden kritisch

Dat slechts “6 op de 10 CNV leden” vóór het onderhandelingsresultaat stemden, moet voor de werkgever een signaal zijn! In het eerstvolgend overleg met de werkgever breng ik dit ter sprake. Ik bespreek dan de kritische onderwerpen die ik van veel leden ontving.

De stemming

Opmerkingen waren gevoegd bij de stemming over het akkoord of ontving ik via de mail. Uit de reacties blijkt dat ze het akkoord een zesje geven; de eenmalige uitkering (inflatiebonus) is te mager, de loonsverhoging 4,5% alweer erg laag en de zorgen die er zijn om hun pensioenvoorziening.

Ledenbijeenkomst

Op woensdag 14 december jl. hebben leden en niet-leden tijdens de informatiebijeenkomst hun mening op duidelijke wijze kenbaar gemaakt. Bedankt voor jullie reacties. 
De eenmalige uitkering wordt bij de eerstvolgende salarisbetaling gevoegd.
Enkele CNV leden hebben mij het afschrift - met enorm verhoogd voorschot - van hun energieleverancier laten zien; onvoorstelbaar dat zo een groot gedeelte van jullie salaris straks opgaat in het betalen van de energierekening.
Het pensioendossier wordt in het voorjaar besproken na het bekend worden van het advies van de pensioen werkgroep AZL. Over welke keuzes hierin worden gemaakt informeer ik jullie als CNV-lid.

Dank aan (nieuwe) leden en kaderleden

Nogmaals bedank ik Roy Stevens en de kader-ledengroep van CNV voor hun inbreng tijdens de onderhandelingen. Zonder leden is het moeilijk om goede afspraken te maken. De afgelopen weken zijn er enkele nieuwe leden die werken bij AZL bijgekomen, ook hiervoor hartelijk dank! Immers: een belangrijke taak van CNV Vakmensen is het maken van afspraken over werk en inkomen namens de leden. Met elk nieuw CNV-lid worden we sterker en kunnen we meer druk uitoefenen op de werkgever.

Heb je nog vragen?

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, stuur mij dan een e-mail. Ik ben graag bereid om naar je werkplek te komen om - indien nodig voor een groep - nadere toelichting te geven op het akkoord of om uit te leggen waarom lid zijn van CNV Vakmensen goed voor je is. Verder kan je natuurlijk ook op de cao-pagina terecht voor vragen en opmerkingen. Ga naar de cao-pagina.

Mede namens onderhandelaar Roy Stevens, en de kaderleden van CNV Vakmensen AZL,

René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2961 / r.jongen@cnvvakmensen.nl