CNV leden akkoord met cao AZL

Tijdens de digitale stemming hebben jullie, leden van CNV Vakmensen, nagenoeg unaniem akkoord gestemd met het resultaat van de cao AZL 2022 onderhandelingen. Tot vrijdag 10 juni jl. 12:00 uur was stemmen voor CNV leden mogelijk en door bestuurder Peter Vlaming is het resultaat van de stemming medegedeeld aan de werkgever.

Bedankt voor het vertrouwen, waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat veel leden kenbaar hebben gemaakt dat het moment van de salarisverhoging eerder in het jaar 2022 plaats had moeten vinden. En bovendien dat – in verband met de hoge inflatie van dit moment – de salarisverhoging eigenlijk beter had moeten zijn. Deze onvrede / teleurstelling neem ik mee tijdens de onderhandelingen voor de cao AZL 2023.

Jullie gaven als leden van CNV Vakmensen tijdens de ledenbijeenkomt van woensdag 8 juni jl. aan, dat er van de werkgever wordt verwacht dat er een fatsoenlijke invulling wordt gegeven aan het pensioen voor werknemers die werken bij AZL. Zeker een pensioenuitvoerder AZL dient op dat gebied extra goed voor zijn werknemers te zorgen als arbeidsvoorwaarde. De leden die aanwezig waren en de ruim 25 digitale “deelnemers via teams”, bedankt voor jullie opmerkingen.

De door de werkgever aangekondigde evaluaties en nadere onderzoeken worden door de kaderleden en mij (als nieuwe onderhandelaar bij AZL) extra in de gaten gehouden. De afspraken om hierover met de werkgever nader overleg te hebben staan gepland.

Het betreft onder andere de onderwerpen:
O  thuiswerken / plaats onafhankelijk werken (afspraken - spelregels en vergoedingen),
O  definitieve mogelijkheid tot 4x9 werken (evaluatie december 2022 / spelregels zodat een uniform beleid wordt toegepast),
O  aanpassing reglement in verband met wijziging bijspaar-regeling, 
O  stand van zaken in verband met een eventuele verlenging van het huidige sociaal plan, en
O  de evaluatie van de gewijzigde ATV-regeling, waarbij in beginsel ATV dagen naar keuze  worden uitbetaald.
  

En als belangrijkste arbeidsvoorwaarden, zoals eerder genoemd:
“Wat hebben we nodig voor het ontwerp van een nieuwe goede pensioenregeling voor de AZL medewerker?” (pensioenwerkgroep).
Het doel van CNV Vakmensen is dat werknemers van AZL hun leefstijl kunnen behouden na pensionering.

Peter Vlaming heeft meerdere jaren de onderhandeling namens CNV Vakmensen verricht en in de toekomst ben ik contactpersoon / onderhandelaar voor jullie arbeidsvoorwaarden. Peter bedankt voor jouw bijdrage de afgelopen jaren.
Ongeveer 5 jaar geleden heb ik Arjan Baselmans door omstandigheden vervangen tijdens het cao overleg bij AZL. 
AZL is voor mij geen onbekende, zeker gezien mijn werkzaamheden bij mijn vorige werkgever USZO/ABP.  

Een compliment voor de kaderleden die hun bijdrage hebben geleverd. Bedankt voor jullie inzet.

Mocht je naar aanleiding van deze Nieuwsbrief nog vragen hebben, mail mij dan op onderstaand mailadres.


Mede namens de kaderleden van de bedrijfsledengroep AZL,

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl
M: 06 51 202 961