Al het nieuws

Cao-traject NN: het vervolg

Tijdens het vervolgtraject voor de NN-cao is er een afspraak gemaakt over een correctieproces functiewaardering. Daarnaast hebben vakorganisaties hun inzet bepaald voor het verdere overleg en dat gedeeld met NN. Nadruk ligt op bovenschaligheid, loonsverhoging en VIC.

Maar voor andere onderwerpen is aandacht gevraagd.

Correctieproces functiewaardering
Er is een correctieproces functiewaardering ingericht. Dat correctieproces zal in de 1e 2 weken van maart toegelicht worden. CNV Vakmensen heeft er vertrouwen in dat er hierdoor zaken opgelost zullen worden. Maar ook weten wij dat dit niet voor iedereen zal gelden. Maar het proces is zodanig ingericht dat ook wij invloed hebben op het proces.

Inzet vakorganisaties: wat te doen bij bovenschaligheid, met VIC, loonsverhoging?
Bij bovenschaligheid hebben CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties gevraagd dat medewerkers een halve loonsverhoging en een halve PTBS krijgen. Ook het eventuele perspectiefverlies moet opgelost worden. Voor VIC willen wij dat per persoon gekeken wordt wat er over de afgelopen 3 jaar aan VIC is uitgekeerd en daar 85% voor inbouwen in het salaris. De loonsverhoging moet 2 x 3% zijn in juli 2019 en januari 2020. Ook de loonsverhoging bij goed presteren kan wat ons betreft variëren tussen de 3 en 5%. Vakorganisaties hebben aangegeven dat hier het accent op zal komen te liggen.

Inzet vakorganisaties: pensioen, sociaal plan en overige zaken.
Pensioen en een 3 jarige sociaal plan zijn door leden ook genoemd als onderwerpen om te bespreken. Dat hebben wij benoemd voor onze inzet. Tevens hebben wij aangegeven graag te willen praten over flankerend seniorenbeleid, een persoonlijk opleidingsbudget, de samenloop van consignatie en overwerk, de positie van arbeidsongeschikten, de omschrijving van de verschillende toeslagen, de werkgeversbijdrage en meedoen aan een werkconferentie over flexwerk.

NN vraagt om concretiseren van de inzet
NN heeft om de concretisering gevraagd van de inzet van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties. Wel heeft NN aangegeven zich te willen concentreren op de onderwerpen rondom loon en dat daarop maar beperkt ruimte is en dat de verschillende onderwerpen met elkaar samenhangen. Afgesproken is dat vakorganisaties de volgende keer met een nadere concretisering van de vakbondsinzet komen en dat daarover onderhandeld gaat worden. CNV Vakmensen hoopt wel dat NN dan ook feitelijk stappen gaat zetten en niet middelen gaat verschuiven.

Hoe nu verder?
Eind maart en begin april wordt verder gepraat. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte. Voor vragen en opmerkingen kan je bij ondergetekende terecht.

Ledensysteem
CNV Vakmensen heeft sinds kort haar ledensysteem omgezet. Helaas is bij die omzetting iets misgegaan met leden van ING en NN. Sommige leden van NN krijgen ledenbrieven van ING en andersom. Dat vind ik erg vervelend. Als het goed is, is dat inmiddels opgelost. Als je onverhoopt als ING-er deze NN ledenbrief hebben ontvangen, laat het dan weten, dan kunnen wij het herstellen. En vervang jij in het vervolg de goede brief.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 23 50 098
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl