Cao-traject a.s.r. van start

De data voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao a.s.r. zijn gepland. Op 7 februari is de eerste onderhandelingsronde. Dit betekent dat we een voorstellenbrief moeten opstellen en onze inzet moeten bepalen.

Geef je mening

Jouw input rondom de cao en het werken bij a.s.r. is erg belangrijk, het gaat immers om jouw arbeidsvoorwaarden. Daarom hebben we een enquête opgesteld. Geef je mening als je werkzaam bent bij a.s.r. en vul de enquête in.

Klik HIER om naar de enquête te gaan.

Dit kan tot en met 30 januari 2024. Alvast bedankt voor je medewerking. De uitkomsten van de enquête en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen zullen we gebruiken om onze voorstellen te formuleren. Deze stellen we met de kaderleden vast.

Aanpassing ledenadministratie voormalig Aegon-leden 

Deze nieuwsbrief versturen wij ook aan alle leden die volgens onze administratie werkzaam zijn of waren bij Aegon. In december hebben wij hierover ook een nieuwsbrief verzonden. Wij zijn op dit moment druk om alle leden die overgegaan zijn van Aegon naar a.s.r. op de juiste plaats in onze ledenadministratie te zetten. Omdat we hier nog niet mee klaar zijn schrijven wij nu nog alle leden aan. Misschien heb jij geregeerd op de nieuwsbrief, dan hoef je niets te doen. Als je nog niet hebt doorgegeven dat je over bent gegaan, dan vragen wij je dit alsnog te doen.
Stuur hiervoor een email aan h.jongsma@cnvvakmensen.nl De leden werkzaam bij TKP hoeven niets te doen, want die zijn voor ons apart inzichtelijk en zetten wij als groep over naar a.s.r.

Vervolgoverleg Aegon: 24 januari 

Ook voor de leden die bij Aegon werken blijven wij de belangen (collectief) behartigen. Op woensdag 24 januari is er hiervoor een overleg gepland bij Aegon in Den Haag. Over de uitkomst hiervan zal ik de leden van Aegon informeren. Heb je vragen of wil jij iets doen voor het CNV? Neem dan contact met mij op.

Cao-pagina

Het hele cao-traject is online te volgen en je kunt bij alle fases meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen. Ga naar de cao-pagina Cao ASR CNV Vakmensen

Mede namens de kaderleden,
Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2238 3073 / h.jongsma@cnvvakmensen.nl