Al het nieuws

Belangrijke ontwikkelingen bij Aegon

De leden van CNV Vakmensen hebben ingestemd met Evolve, het nieuwe performance management systeem. Het overleg over een nieuwe pensioenregeling is nog lang niet afgerond en dat geldt ook voor de gevolgen van de verwachte outsourcing van SBL in Leeuwarden. In deze nieuwsbrief een update.

Nieuw performance management systeem
Van de CNV-leden die stemden over de wijziging in de cao om per 1 januari 2020 EVOLVE in te voeren, een nieuw performance management systeem, was zo’n 85% “voor”. Omdat ook de leden van de andere vakbonden in (ruime) meerderheid voor stemden, is de invoering van EVOLVE een feit. Een dezer dagen verschijnt daarover ook bericht op jullie intranet.

Gesprekken over nieuwe pensioenregeling voor Aegon-medewerkers
Sinds juni zijn we vrij frequent in een zgn. tripartite overleg met Aegon en de (pensioencommissie van de) COR in overleg over een mogelijke nieuwe pensioenregeling per 1-1-2020. We hebben verschillende varianten verkend, gediscussieerd over de hoogte van het beschikbare budget en gekeken naar afspraken en voorzieningen die een vorm van compensatie zouden kunnen zijn voor het verschuiven van het risico van de werknemer in geval we de huidige verzekerde DB-regeling wijzigen in een individuele DC-regeling.
Er zullen nog een paar pittige overlegmomenten nodig zijn voor we kunnen zeggen of het lukt een gezamenlijk voorstel te ontwikkelingen. Mede op grond van jullie inbreng is en blijft voor CNV Vakmensen het uitgangspunt dan niet alleen de werknemers de negatieve gevolgen moeten dragen van de verslechterde situatie rondom pensioenen.

Outsourcing SBL?
Conform de planning wordt er momenteel op verschillende fronten nader gekeken naar de outsourcing van het Service Book Leven en daarmee ook de overgang van de betrokken medewerkers naar de “ontvangende” automatiseerder. Jullie reacties, vragen en zorgpunten op dit gebied nemen wij mee in de gesprekken over de details van een eventuele harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden na (of gelijktijdig met) de overgang. Ook hierover is er intensief en frequent overleg, en dat is ook nodig, want er zijn grote verschillen die lang niet altijd gemakkelijk in een salaire component zijn uit te drukken. Hopelijk bereiken we over enkele weken een of andere vorm van overeenstemming (of niet), en dan kunnen we de betrokken medewerkers in Leeuwarden ook rechtstreeks en gedetailleerd informeren.

Nieuwe CNV-bestuurder
Vanaf 1 september worden de belangen van de medewerkers van Aegon in het algemeen en in het bijzonder die van jullie, de CNV-leden, behartigd door Tamara Westerink. Zij is bereikbaar via t.westerink@cnvvakmensen.nl of 06 – 51 20 29 91. Vanaf 2011 is Jolien Dekker de CNV-bestuurder geweest bij Aegon, maar zij gaat nu met pensioen en verlaat dus binnenkort het CNV.

Vragen en/of opmerkingen?
Al jullie reacties op deze nieuwsbrief zijn van harte welkom!
Tamara Westerink,
bestuurder CNV Vakmensen
t.westerink@cnvvakmensen.nl
06 – 51 20 29 91