Al het nieuws

Belangrijke fase in cao overleg Achmea

Alle te bespreken punten liggen op tafel. Een belangrijke fase dus. Achmea bleef maar herhalen dat er alleen ruimte is voor arbeidsvoorwaarden als de pensioenkosten omlaag gaan. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties antwoordden daarop dat wij niet 1 op 1 met die voorwaarde kunnen instemmen.

Start van onderhandelingen

Statement vakorganisaties: pensioenkosten voor ons niet bepalend voor overige cao afspraken

Voordat wij in overleg gingen met elkaar hebben CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties luid en duidelijk aangegeven dat wij niet zomaar akkoord zijn met de voorwaarde van Achmea, dat als de pensioenkosten heel erg veel omlaag gaan, er ruimte is voor een loonsverhoging en andere arbeidsvoorwaarden. Wij willen ook daadwerkelijk over de overige arbeidsvoorwaarden onderhandelen. Elke keer als wij overleg hadden bleef Achmea dat maar herhalen. Tijd voor ons om te zeggen dat wij dat nu wel weten, maar er niet zomaar klakkeloos mee akkoord gaan.

Onderwerpen besproken maar we zijn nog niet uit onderhandeld

Hoewel alle onderwerpen nu een keer geraakt zijn, zijn wij nog niet uit onderhandeld. Hieronder een klein overzicht van punten, waarop wij wat dieper zijn ingegaan.

Zowel Achmea als CNV Vakmensen en de andere  vakorganisaties willen dat er een structureel onbeperkt opleidingsbudget voor iedereen komt. Hoe dat geregeld moet worden daar gaan we het nog over hebben.

Met betrekking tot rouwverlof wil Achmea (conform CNV-voorstel) dat het in principe maatwerk wordt en dat het ook geldt bij overlijden van vrienden. CNV Vakmensen heeft aangegeven ook nog een minimum aantal rouwverlofdagen te willen afspreken. Daar zijn wij nog niet uit.

Met betrekking tot werkdruk willen wij (Achmea en vakorganisaties) dat de werkdrukmeter, door bonden en verzekeraars gezamenlijk ontwikkeld, wordt ingezet. Doel is om dan een goed inzicht te krijgen hoe het zit met de beleving van werkdruk. Dan kan je er daarna ook iets aan doen, als dat nodig is.

Bonden willen graag een RVU-regeling (mogelijkheid om 3 jaar voor je pensioen eruit te kunnen) afspreken in de cao. Achmea wil dat niet op die manier. Nog geen afspraak dus.

Achmea heeft in het overleg de voorstellen over aanpakken van toeslagen in verband met bovenschaligheid ingetrokken. Wel wil ze dat op termijn de Agis-wachtgeldregeling komt te vervallen.

Voor wat betreft pensioen hebben wij om inzicht gevraagd van wat de elders verzekerde rechten (het SBZ-pensioen maar ook het pensioen van de top van de organisatie) doen voor de totale pensioenkosten. Het overleg over de nieuwe pensioenregeling wordt spannend, maar ons statement dat wij niet akkoord zijn met de koppeling tussen omlaag brengen van de pensioenkosten om geld vrij te maken voor arbeidsvoorwaarden is duidelijk geweest.

Achmea wil heel erg graag klimaatafafspraken maken.

30 november en 2 december 2021 verder met overleg

Wij hebben afgesproken dat CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties met een gezamenlijke schriftelijke reactie Achmea zullen komen over alle onderwerpen, zodat wij  op 30 november efficiënt verder zullen overleggen. Voor CNV Vakmensen is het van belang dat jij als medewerker als een belangrijke waarde wordt gezien door Achmea. Daar horen wat ons betreft ook goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een loonsverhoging, bij. Wij hopen dat wij 30 november en de extra geplande dag van 2 december een eind met elkaar komen en goede afspraken kunnen maken.  

Nog vragen en/of opmerkingen? 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via de cao-pagina Achmea

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
(werkzaam van dinsdag t/m vrijdag)
E   i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
 06 23 50 09 86