A.s.r.-leden stemmen in voor het Lange Termijn Toeslagfonds

De stemming voor het Lange Termijn Toeslagfonds is afgerond. Leden hebben unaniem voor het bereikte resultaat gestemd. Dit betekent dat a.s.r. aan de slag gaat om alles rondom het Lange Termijn Toeslagfonds verder te regelen.

Vanaf 1 juli 2022 zal het Lange Termijnfonds gevuld worden. Aan het eind van 2022, als de winstdelingsregeling beëindigd wordt, is het fonds volledig gevuld met € 240 miljoen. In 2023 zal het vermogen het hele jaar renderen en dit leidt in 2024 tot de eerste afroming van 11%. Deze wordt dan toegevoegd aan het saldo van het bestaande Toeslagdepot. Dit huidige depot is dan naar verwachting nog niet leeg, maar deze overheveling komt dan in de plaats van de winstdelingsregeling die er dan niet meer is. Vanuit het Toeslagdepot worden dan de oude pensioenrechten (gedeeltelijk) geïndexeerd. De hoogte van de indexatie blijft daarmee, net als nu, afhankelijk van de beschikbare middelen in het Toeslagfonds.

Vakorganisaties worden geïnformeerd over de afronding van de winstdelingsregeling. Willis Towers Watson zal zicht houden op de oprichting van het fonds en de bijbehorende documenten toetsen. Daarnaast zal ook het PUC hierin een belangrijke rol innemen, net als bij het huidige Toeslagdepot.

Afscheid

Zoals in het webinar te horen was, ga ik als bestuurder afscheid nemen bij a.s.r. omdat ik intern een nieuwe functie ga uitvoeren. Een goede nieuwe opvolger staat klaar om onze rol binnen a.s.r. op te pakken. Zijn naam is: Henk Jongsma, hij is te bereiken per mail op h.jongsma@cnvvakmensen.nl en per telefoon op 06-22 38 30 73.
Bij deze wil ik jullie bedanken voor jullie betrokkenheid bij de processen de afgelopen jaren, jullie input was (en is) hierbij van groot belang. 

Contact 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, voel je vrij om contact met mij te zoeken. Je kunt mij of Henk Jongsma bereiken via genoemde mailadressen.

Tot slot wens ik jullie een fijne zomerperiode toe, mede namens Henk Jongsma,

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 20 29 91
E  t.westerink@cnvvakmensen.nl