a.s.r. indexatie oude pensioenrechten

In het afgelopen jaar zijn a.s.r. en vakorganisaties in gesprek geweest over de indexatie van de oude pensioenrechten. Na diverse overleggen en financieel en juridisch onderzoek zijn we gekomen tot een oplossing om de pensioenrechten voor de lange termijn te kunnen indexeren.

Het Andere Pensioen

In 2021 is Het Andere Pensioen ingevoerd bij a.s.r. Hier voorafgaande hebben vakorganisaties en a.s.r een lange tijd onderhandeld om te komen tot het eindproduct zoals het nu gebruikt wordt. Eén van de punten van CNV Vakmensen was de waardevastheid van de opgebouwde pensioenrechten tot 2021. Toen was al te voorzien was dat het toeslagenfonds op zou gaan raken en er daarmee geen indexatie meer mogelijk zou zijn voor de oude pensioenrechten. Hierdoor zouden de oude rechten stil komen te staan, waardoor ze steeds minder financiële waarde omvatten. De afspraak is toen gemaakt om te kijken naar de indexaties in de komende vijf jaar.

Lange termijn toeslagenfonds

A.s.r. en vakorganisaties hebben aanvullende afspraken gemaakt over een alternatieve vorm waarmee de opgebouwde pensioenen niet voor de afgesproken 5 jaar maar voor de langere termijn (deels) waardevast gehouden kunnen worden.

Hiervoor wordt er een lange termijn toeslagfonds opgericht naast het huidige toeslagfonds. In dit lange termijn toeslagfonds stort a.s.r. eenmalig € 240 miljoen. Dit bedrag wordt binnen het Langetermijn Toeslagfonds belegd. Vanuit het lange termijntoeslagenfonds wordt vervolgens jaarlijks een vast percentage van 11% gestort in het huidige Toeslagfonds. Op deze manier kunnen de opgebouwde pensioenen van de werknemers, de inactieven en gepensioneerden jaarlijks gedeeltelijk geïndexeerd worden vanuit het Toeslagenfonds en zo voor de langere termijn (deels) waardevast worden gemaakt.

De regels rondom indexatie en toezicht van het huidige toeslagenfonds veranderen niet en blijven gelijk. Door gebruik te maken van de 11% en niet te kijken naar de prijs van een volledige indexatie kan het lange termijn fonds ook echt langdurig ingezet worden, wel zullen er hierdoor waarschijnlijk vooral gedeeltelijke indexaties plaats vinden.

De afspraak omvat ook dat de winstdelingsregeling aan het eind van dit jaar wordt beëindigd en er wordt een financiële afkoop hiervan in het Lange Termijn Toeslagenfonds gestort. De winstdeling wordt beëindigd omdat het de verwachting is dat deze de komende jaren nauwelijks een positief resultaat zal opleveren.

Vakorganisaties zijn positief over het bereikte resultaat omdat de waardevastheid van jullie oude pensioenrechten en zo jullie koopkracht op de lange termijn verbeterd wordt.

Meer weten? Webinar en teamsbijeenkomst.

Op 16 juni 2022 organiseren a.s.r. en de vakorganisaties een webinar waarin de nieuwe afspraak toegelicht wordt en collega’s de gelegenheid hebben om vragen te stellen. Je kan hier via de volgende link https://channel.royalcast.com/asrwebinars/#!/asrwebinars/20220616_1 aan deelnemen, ook kan je het webinar via deze link later terugkijken.

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben hierop volgend nog een interactieve teamsmeeting met leden/geïnteresseerden. Je kan deelnemen via deze LINK. Na deze informatiesessies zullen wij leden oproepen om digitaal hun stem uit te brengen, hiervoor krijgen leden dan een schriftelijke uitnodiging. Voorafgaande aan de 16e ontvangen jullie de tekst van het bereikte principe akkoord.

Vragen en contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben na aanleiding van deze nieuwsbrief, voel je vrij om contact met mij te zoeken. Je kunt mij bereiken via onderstaand mailadres.

Tamara Westerink/bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91/t.westerink@cnvvakmensen.nl