a.s.r. doet eindbod: breng je stem uit

Op vrijdag 25 november heeft a.s.r. de bonden een eindbod gedaan. Ondanks de goede resultaten van het afgelopen jaar is a.s.r. niet bereidt om de medewerkers beter de compenseren voor de gestegen kosten.

Er is de afgelopen periode veel gebeurd. Wij hebben bewust even een pas op de plaats gemaakt in onze communicatie om het proces niet onnodig te frustreren. a.s.r. heeft gemeend eerder te moeten communiceren met een gekleurd bericht op intranet.

Bod door vakorganisaties

Zoals wij in de eerdere nieuwsbrief hebben bericht heeft a.s.r. op 31 oktober de vakorganisaties een aanbod gedaan dat ver onder de vraag van de vakorganisaties lag. Een aanbod waarbij er werd gekeken naar het cao-akkoord dat er bij Aegon afgelopen juni is gesloten. Naar onze mening een onterechte vergelijking omdat de resultaten van a.s.r. gewoon goed zijn.
Na overleg met de kaderleden hebben we a.s.r. bericht dat dit bod onvoldoende was. We hebben ze daarbij uitgenodigd om tijdens het volgende overleg op 25 november met een beter bod te komen.
a.s.r. kreeg in de tussentijd toch wat haast aangezien ze waarschijnlijk dachten met het bod wat ze hadden gedaan eruit te zijn met de vakorganisaties. Ze drongen daarom aan om eerder met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft op 17 november plaatsgevonden. In dit overleg gaf a.s.r. aan de FNV niet meer als een serieuze gesprekspartner te zien vanwege de hoge looneis.
Het bod dat werd gedaan was iets hoger dan het eerdere bod, namelijk 4% per 1 december 2022, 3 per 1 juli 2023 en €2000,- eenmalig per 1 december 2022. Bij dit bod dicteerde a.s.r. dat het positief aan de leden moest worden voorgelegd. Verder werd gezegd dat wanneer we dit bod niet zouden accepteren het zou vervallen en er geen cao zou komen. Naar aanleiding van de uitspraak richting het FNV hebben wij als gezamenlijke bonden besloten niet in te gaan op het verbeterde loonbod en het gesprek te beëindigen. Op de website kun je het hele cao-traject nog eens nalezen

Overleg met kaderleden

De wonderlijke maar ook ondermijnende gang van zaken maakte dat wij ons zijn gaan beraden met de kaderleden om te bepalen hoe verder te gaan. Om toch een doorbraak in deze impasse te krijgen hebben wij weer contact gezocht om aan te geven dat de bonden de deur niet dicht hebben gedaan. Wij willen van de geplande overleggen gebruik maken om tot een nieuwe cao te komen. a.s.r. stemde daar mee in en afgelopen vrijdag, 25 november, hebben partijen het overleg vervolgd. In dit overleg hebben de vakorganisaties op verschillende manieren geprobeerd om nader tot elkaar te komen maar dat is niet gelukt. a.s.r. bewoog niet mee wat uiteindelijk resulteerde in een eindbod.
Let op: de teksten in het eindbod ten aanzien van RVU, sabbatical, verlof, vitaliteit en grensarbeid zijn niet tot stand zijn gekomen in samenspraak met de vakorganisaties. Deze hebben daarom niet de goedkeuring van de vakorganisaties.

Eindbod a.s.r. in bijlage, breng je stem uit

De belangrijkste zaken uit het eindbod worden hieronder beschreven. De volledige tekst van het eindbod tref je in bijlage aan. Een greep hieruit tref je hieronder aan. Laat weten wat je van dit bod vindt. Klik hier om na het lezen van het eindbod je stem uit te brengen.  Stem uiterlijk 8 december 2022. 

  • Looptijd: 18 maanden: 1 januari 2023 tot 1 juli 2024.
  • Loon:
  • Per 1 december 2022: een structurele salarisverhoging van 4%
  • Per 1 juli 2023: een structurele salarisverhoging van 3%
  • Alle medewerkers die op 1 januari 2023 in dienst zijn ontvangen per 1 januari 2023 een eenmalige vaste betaling van €2000,- bruto (parttime naar rato).
  • Mobiliteit
  • We verhogen de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer per 1 januari 2023 en naar € 0,22 per kilometer vanaf 1 januari 2024, mits dit voorstel zoals opgenomen in het belastingplan 2023 wordt goedgekeurd.
  • RVU & Sabbatical: blijven gehandhaafd.
  • Verlof: meer keuzevrijheid om de verschillende verlofvormen in te vullen.
  • Grensarbeid: er worden afspraken op maat gemaakt voor medewerkers in grensgebieden.

Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2238 3073 / h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error