Aegon: Jouw stem telt

We zijn al een paar maanden bij Aegon aan het onderhandelen voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan vanaf 1 juli 2022. Maandag 27 juni en dinsdag 28 juni 2022 hebben we de laatste onderhandelingen gehad.

Tijdens de laatste twee onderhandelingsdagen hebben we in goede onderhandelingen op veel punten overeenstemming bereikt. Hierbij hebben we mooie verbeteringen kunnen afspreken en de versobering van het sociaal plan voor nu kunnen afwenden. Zoals in de eerdere nieuwsbrief aangegeven was het gat op loon tussen wat Aegon bood en wat de bonden vroegen groot en op dit punt hebben we net geen overeenstemming kunnen bereiken. Dit betekend dat we, ondanks dat we het ook op veel punten wel eens zijn, als cao partijen niet gezamenlijk met een resultaat komen. Aegon biedt het totale pakket aan in de vorm van een eindbod voor de nieuwe cao en het sociaal plan. Jij mag als lid hierover jouw stem uitbrengen.

Hieronder de belangrijkste items uit het aanbod:

  • De looptijd van de cao en het sociaal plan is twee jaar, te weten van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024;
  • Er zijn twee structurele loonsverhogingen; per 1 september 2022 van 3,5% en per 1 juli 2023 van 2,5%;
  • Medewerkers in salarisschalen 1 tot en met 9 ontvangen per 1 juli 2023 een eenmalige uitkering van € 300,- bruto;
  • Het huidige sociaal plan wordt voortgezet en op twee punten aangepast. Het eerste punt is dat het persoonlijk budget per 1 oktober 2022 wordt gemaximeerd op € 200.000,- de berekeningswijze wijzigt verder niet. Het andere punt is dat vrijwillige mobiliteit per diezelfde datum aantrekkelijker worden gemaakt;
  • Diverse verlofregelingen worden verruimd en inclusiever gemaakt aangezien medewerkers en gezinnen ook qua identiteit en samenstelling veranderen;
  • Er wordt geïnvesteerd in het vergroten van inzetbaarheid en welzijn door het versterken van people management skills, het introduceren van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU-regeling), vitaliteitsbudget en digitale mentale health check;
  • Er wordt verdere invulling gegeven aan het thema duurzaamheid en het verbeteren van de positie van uitzendkrachten.

Het volledige overzicht van het pakket aan arbeidsvoorwaarden op het gebied van waarderen & belonen, sociaal plan, verlof, inzetbaarheid, welzijn en maatschappelijke relevantie en nog enkele tekstuele aanpassingen op de cao, kun je in de bijlagen terugvinden.

Vervolg

Nu is het aan jou om jouw stem over het pakket uit te brengen, klik HIER om te stemmen. De stemtermijn loopt tot en met donderdag 28 juli 2022. Aegon heeft een eindbod gedaan.
Dit betekent dat we aan de cao-tafel uit onderhandeld zijn. Wanneer leden akkoord gaan, ontvang je de loonsverhogingen en de afspraken zoals Aegon deze heeft beschreven in het eindbod. Wanneer leden niet akkoord gaan, dan heeft jouw werkgever laten weten dat er voorlopig geen nieuwe cao en sociaal plan zal komen. Mocht dit het geval zijn, dan hebben we tegenkracht nodig om toch weer aan tafel te komen. We gaan er dan vanuit dat je bereid bent om in actie te komen om een betere afspraak af te dwingen. Alleen samen kunnen we dan meer bereiken.

Vragen of opmerkingen

Als je nog vragen hebt of opmerkingen, dan kan je mij bereiken via t.westerink@cnvvakmensen.nl. Op de cao-pagina kun je het hele cao-traject volgen en bij alle fases meepraten, reageren of je vraag stellen. Ga direct naar de cao-pagina.
Ook organiseren de drie vakorganisaties nog een gezamenlijke digitale ledenbijeenkomst op donderdag 7 juli 2022 van 16.00 uur tot 17.00 uur. Daar kan je ook jouw vragen of opmerkingen in kwijt. Je kunt hieraan deelnemen via deze link. We zien je daar graag!

Contact

Wil je jouw verhaal of vraag delen naar aan leiding van deze nieuwsbrief, voel je vrij om contact met mij te zoeken. Je kunt mij bereiken via onderstaand mailadres. Uiteraard kan dit ook met andere vragen over je werk of je lidmaatschap. 

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51 20 29 91
E  t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads