2e cao-overleg Achmea over loon, werkdruk en mobiliteit

Achmea heeft in het 2e cao-overleg wat meer kleur gegeven aan het loonbod, 10% in 30 maanden in 3 stappen. Daarnaast is er gesproken over werkdruk en mobiliteit.

Loon: nog een eind uit elkaar

Achmea wil de geboden 10% loonsverhoging over 30 maanden als volgt verdelen:

  • Per 1 januari 2024 5,5%
  • Per 1 januari 2025 3%
  • Per 1 januari 2026 1,5%

Achmea zegt daarbij zowel het medewerkersbelang, het klantbelang als het bedrijfsbelang in het oog te hebben willen houden. Daarnaast zegt jouw werkgever de inflatie, de loonontwikkeling in de sector, de te verwachten inflatie en wat veroorloofd kan worden in ogenschouw te nemen.

CNV Vakmensen vindt dit absoluut onvoldoende. Wij willen 12,6% voor 1 jaar per 1 december 2023. 

We staan nog een eind uit elkaar en zullen hierover stevig moeten onderhandelen.

Daarenboven wil Achmea voor de schalen I tot en met K een verhoging afspreken, omdat het lastig is om medewerkers aan te trekken.

CNV Vakmensen heeft in het overleg aangegeven dat niet te willen om de volgende redenen:

  • Juist mensen in lagere schalen voelen de gevolgen van een hoge inflatie.
  • Het voorstel van Achmea gaat niet over specifieke functies maar over alle schalen.
  • Zo trek je het hele loongebouw uit elkaar.
  • Ook bij de callcenters is het lastig om mensen aan te trekken.
  • Het past niet bij een bedrijf als Achmea, dat ontstaan is vanuit de coöperatiegedachte van ‘we doen het met elkaar’.

Hierover is het laatste woord ook nog niet gezegd.

Werkdruk

Achmea is bereid om conform de wens van CNV-leden vaker de werkdruk te meten. Jouw werkgever ziet echt dat bij sommige onderdelen werkdruk een issue is en wil samen met ons zowel  op zoek naar oplossingen als hierover een cao-tekst opnemen.

Mobiliteit

Achmea heeft een voorstel gedaan om het reizen naar het werk, het thuiswerken en duurzaamheid in elkaar te laten passen. De gedachte is dan betalen per gebruik. Dus je kunt zelf kiezen met welk vervoer je naar het werk komt en dat wordt dan vergoed. Of dat nu trein, bus, fiets of auto is. Reis je duurzamer, dus met elektrische auto of fiets, dan krijg je een hogere vergoeding. Als je thuiswerkt dan krijg je een thuiswerkvergoeding. Het lijkt een aantrekkelijk voorstel dat wij nog wel nader willen bestuderen.

Tussenstand, dus nog veel te bespreken

We hebben nog niet alle onderwerpen uit de voorstellenbrieven besproken en de onderwerpen, die besproken zijn, zijn nog niet uitgediscussieerd. Dus realiseer je dat dit een tussenstand van de onderhandelingen is en er nog veel te bespreken/onderhandelen is. Wij blijven je natuurlijk op de hoogte houden. 7 november 2023 is het volgende overleg.

Nog vragen en/of opmerkingen?

Dan kan je bij ons terecht of via Cao Achmea | CNV Vakmensen - Verzekeraars | CNV Vakmensen.

Mede namens Bea Zwart en Raoul de Lange,

Ike Wiersinga
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986

Heb je een vraag of opmerking aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error