Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao en Sociaal Plan PGGM

Vakbonden en PGGM hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao voor 2020 en het sociaal plan tot 2023. Het heeft lang geduurd en dat heeft te maken met het feit dat er een aantal lastige onderwerpen op tafel lag waar we verschillende opties voor hebben onderzocht.

Dat is allemaal in goed overleg gegaan. Hieronder een korte greep uit de afspraken.

Breng je stem uit voor 12 maart 2020. Klik hier om naar de digitale stemming te gaan.

CAO
In de cao hebben we afspraken gemaakt over vitaliteitsverlof (sabbatical), kopen van extra vakantiedagen, de studieregeling en loon. Dit waren allemaal onderwerpen uit de voorstellenbrief van CNV Vakmensen en daar zijn we blij mee. Ook zijn we blij met de afspraak over doorbetaald geboorteverlof (tot 100% salaris) en het onderzoek naar sporten op het werk. Dit laatste neemt PGGM mee in een huidig onderzoek naar het gebruik van het gebouw. Er komt ook een verdiepingsonderzoek naar de werkdrukbeleving van medewerkers.

Werkgever heeft echter ook aangegeven dat het Senior P-budget als regeling op termijn niet in stand te houden is. Daarvoor in de plaats komt een Generatieregeling. Als je voor 2022 in zou kunnen stromen in het Senior P-budget dan blijft dat mogelijk, maar je kunt ook kiezen voor de Generatieregeling. Het Senior P-budget blijft mogelijk maar gaat later in, uiteindelijk tot 5 jaar voor je AOW-datum.

SOCIAAL PLAN
Wat betreft het Sociaal Plan wilde werkgever eerst overgaan naar de Transitievergoeding van 2020 x 1,5. Dat zou een behoorlijke verslechtering zijn ten opzichte van de bestaande beëindigingsvergoeding, vooral voor ouderen en mensen met een lang dienstverband. Vorig jaar was er nog een andere Transitievergoeding (vanuit 2015, we noemen die TV 2019). In die TV 2019 zat nog een overgangsregeling voor ouderen die 10 jaar of langer in dienst waren.

PGGM heeft aangegeven dat er een bezuiniging moest komen. Door te kiezen voor de TV 2019 en niet die van 2020 denken we een goed alternatief te hebben. Deze vergoeding wordt vermenigvuldigd met 1,5. Voor mensen die in dienst zijn gekomen vanaf 1 januari 2018 geldt deze beëindigingsvergoeding. Voor mensen die voor 1 januari 2018 in dienst waren geldt het gemiddelde van deze vergoeding en de huidige beëindigingsvergoeding.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT
We noemen dit een onderhandelingsresultaat, en geen principeakkoord. Dat is zo omdat we naast een aantal mooie afspraken ook een aantal verslechteringen zien of niet gehaald hebben wat we wilden bereiken. Wij leggen dit resultaat daarom neutraal voor aan onze leden.

In de bijlages zitten de teksten van de onderhandelingsresultaten cao 2020 en sociaal plan tot 2023. Jullie kunnen de resultaten zelf beoordelen. 

LEDENVERGADERING
Op donderdagmiddag 5 maart zullen we een ledenvergadering houden waarin we de resultaten zullen toelichten en jullie vragen kunnen stellen. De ledenvergadering is om 16.00 uur, in “het Theater” bij PGGM.

Bij deze nieuwsbrief zit ook een stemformulier voor als je niet digitaal kunt stemmen. Je kunt dan je stem uitbrengen door dit formulier in te vullen en in te leveren op de ledenvergadering of op te sturen naar: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Ook namens Sadena Elmas, kaderlid CNV Vakmensen,

Klazina Tulner, bestuurder CNV Vakmensen
E.: k.tulner@cnvvakmensen.nl
M.: 06 22 48 62 74

Downloads