Al het nieuws

Ledenvergadering beoordelen en belonen PGGM

Op maandag 16 november starten de onderhandelingen voor de cao PGGM 2021. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben begrepen, wil PGGM gedurende deze onderhandelingen voorstellen doen voor een nieuw performance en beloningsbeleid.
In het kort komen deze voorstellen neer op het loslaten van de koppeling tussen beoordelen en belonen en meer focus op ontwikkeling voor de meerderheid van de PGGM-medewerkers en belonen conform de benchmark Algemene Markt in plaats van de benchmark Financiële Markt.

Vakbondsoverleg
CNV Vakmensen, FNV en De Unie hebben de afgelopen periode met PGGM over deze voorstellen gesproken. Daarbij hebben wij, naar ons idee, al de scherpste kantjes van de voorstellen afgehaald. Er zijn echter nog wel een paar bespreekpunten overgebleven. Deze bespreekpunten betreffen voornamelijk hoe omgegaan wordt met het salaris van de medewerker als hij meer verdient dan het maximum van de nieuwe salarisschaal. Bij deze brief ontvang je de aanbiedingsbrief en de presentatie van PGGM, met daarin in het rood de bespreekpunten volgens de vakbonden.

Ledenvergadering
Wij willen graag weten wat jullie van de voorstellen van PGGM vinden. Willen jullie dat de vakbonden deze afspraken maken en zo ja, op welke punten moeten de voorstellen dan eventueel nog aangepast worden? Wij nodigen jullie dan ook van harte uit voor de online ledenvergadering (via MS Teams) op woensdag 4 november 2020 om 16.00 uur.
Wij zullen dan de voorstellen van PGGM bespreken. Als je wilt deelnemen aan deze online ledenvergadering, meld je dan aan via een mailtje naar dirk.veldhuizen@pggm.nl. Dirk zal je dan een uitnodiging sturen voor de vergadering. Dirk is kaderlid van CNV Vakmensen en gaat mee naar de onderhandelingen. Met PGGM is afgestemd dat je onder werktijd aan deze vergadering mag deelnemen.

Voorstellen CNV Vakmensen cao PGGM 2021
Aan het eind van de ledenvergadering willen we ook nog kort ingaan op de voorstellen voor de cao-onderhandelingen. Als jullie daar zelf nog wensen voor hebben dan kunnen jullie die aangeven.

Als je niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de online ledenvergadering, dan hoor ik ook graag je mening over het voorstel over belonen en voor de cao. Stuur me dan een mail met je inbreng, k.tulner@cnvvakmensen.nl.

We zien jullie graag op woensdag 4 november om 16.00 uur!

Mede namens Dirk Veldhuizen, kaderlid CNV Vakmensen

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 22 48 62 74
E k.tulner@cnvvakmensen.nl

Downloads