Al het nieuws

Cao PGGM met 2% structurele loonsverhoging

De afgelopen weken hebben CNV Vakmensen, FNV en De Unie langdurig met PGGM gesproken over de Cao PGGM voor 2021. Veel tijd is opgegaan over hoe nu verder met het loskoppelen van beoordelen en belonen en aanpassing van de loonschalen.
Jullie mening hierover was duidelijk; geen (toekomstige) verslechtering op loon, en behoud van de mogelijkheid om toch financieel gecompenseerd te worden voor extra inzet en bijzondere prestaties. PGGM wilde nu afspraken maken over deze onderwerpen, maar heeft uiteindelijk toch water bij de wijn gedaan. Hierdoor konden we op 15 december de gesprekken afronden met een onderhandelingsresultaat. Over dit resultaat kan jij nu jouw stem uitbrengen, zie de link onderaan de nieuwsbrief. 

Onderhandelingsresultaat

Het volledige onderhandelingsresultaat kun je terugvinden in de bijlage. Op hoofdlijnen hebben we de volgende afspraken kunnen maken:
  • een structurele loonsverhoging van 2% per 1 juli 2021.
  • De koppeling tussen beoordeling en belonen wordt, behalve voor medewerkers front-office VB en advies vermogensbeheer IB, losgelaten. Er komt meer aandacht voor groei en ontwikkeling. Medewerkers die nog niet op 100% RSP zitten ontvangen vanaf 2022 jaarlijks een automatische periodiek van 4%. Uitzonderlijke prestaties kunnen beloond worden met een gratificatie of niet-geldelijke beloning.
  • Door het loskoppelen van beoordelen en belonen vervallen ook de 4- en 5- beoordelingsscores, dit is van invloed op het perspectief van de medewerker. Hiervoor worden medewerkers, die aan de voorwaarden voldoen, financieel gecompenseerd.
  • Bij VB worden er voor de front-office (FO) en back & midoffice (BMO) voor de schalen 9 t/m 13 nieuwe loonlijnen geïntroduceerd. Deze loonlijnen liggen, op 100% RSP, hoger dan de huidige loonlijnen.
  • De variabele beloning bij BMO wordt afgeschaft. Medewerkers worden hiervoor gecompenseerd door 80% van de maximaal te behalen variabele beloning in 2020, om te zetten naar een nominale toeslag.
  • De loonlijnen van medewerkers PGGM algemeen en BM) schaal 4 tot en met 8 worden niet aangepast. Het schaalmaximum wordt in verband met de loskoppeling van beoordelen en belonen, 100%. Medewerkers die meer verdienen dan het schaalmaximum (100% RSP), ontvangen ook over het bedrag boven 110% RSP gewoon de cao-loonsverhogingen.
  • Er komt in 2021 een gezamenlijke studi naar verantwoord belonen, waarbij medewerkers van PGGM betrokken zullen worden.
  • Er komt een "waar je werkt-budget". Dit betekent dat je voortaan een kilometervergoeding ontvangt gebaseerd op 19 cent per kilometer (als je met de auto reist vanaf 10 km enkele reis en met een maximum van 20 km enkele reis). Daarnaast komt er een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.
  • Medewerkers die hiervoor in aanmerking komen kunnen gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden als PGGM hier ook mee akkoord gaat.
Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over rouw op de werkvloer, internationale solidariteit, onderzoek werkdrukbeleving, MIP-programma, Werkcode en de vakbondscontributie. De volledige afspraken staan in de bijlage.

Ledenvergadering 22 september 2020
Wil je een uitgebreidere toelichting op het onderhandelingsproces en de gemaakte afspraken? Meld je dan uiterlijk 21 december aan voor de ledenvergadering van 22 december, 12.30 uur. De ledenvergadering gaat via MS Teams. Stuur je aanmelding per e-mail naar: dirk.veldhuizen@pggm.nl. Je ontvangt dan een link om hieraan deel te nemen.

Stem over het onderhandelingsresultaat 
Vakbonden zijn blij met de gemaakte afspraken en leggen dit onderhandelingsresultaat dan ook graag aan je voor. Het gaat immers om jouw arbeidsvoorwaarden. Wij willen weten of deze afspraken ook op jouw positieve stem kunnen rekenen. Klik hier om je stem digtaal uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post omdat we geen e-mailadres van je hebben, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen: http://bit.ly/3altG6v Stemmen kan tot 24 december 12.00 uur.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je die sturen naar: k.tulner@cnvvakmensen.nl

Dirk Veldhuizen, kaderlid CNV Vakmensen
Klazina Tulner, bestuurder CNV Vakmensen

Downloads