Update cao NN

De ronde van vijf ledenvergaderingen zijn afgesloten en woensdag 23 februari is er ook weer formeel gesproken met elkaar. Vorderingen zijn er helaas op de hoofdthema’s niet gemaakt. Wel zijn verschillende bij thema’s besproken.

Uitkomst ledenvergaderingen

De ledenvergaderingen hebben een schat aan informatie en inzichten opgeleverd. Onze inschatting wat NN bereid is om op tafel te leggen wordt door een grote meerderheid als onvoldoende beschouwt, een kleine minderheid vind het wel voldoende. Uiteraard speelt de oplopende inflatie ook een rol in de discussie evenals de veranderende arbeidsmarkt. Ook NN ervaart nu de krapte op de arbeidsmarkt. En gedurende de ledenvergaderingen verschenen de uitmuntende jaarcijfers, wat het begrip voor de opstelling van de werkgever niet bepaald verhoogde. Overigens verbaast het ons wel dat de vergaderingen niet massaal bezocht. Het is jouw cao, jouw belang. Samen moeten we het doen!

Formeel overleg

Het formele overleg op de 23ste heeft geen concreet bod van NN opgeleverd. Dit ondanks herhaaldelijk aandringen van onze kant, waardoor wij in de ledenvergaderingen ons moeten beperken tot wat wij inschatten waartoe NN bereid is. Dat geldt ook voor het sociaal plan. Pensioen ligt ingewikkelder, verkenningen om per 1-1-23 onder het nieuwe pensioenregime te starten leggen organisatorische, juridische en praktische bezwaren bloot. De pensioenwerkgroep blijft actief onderzoeken en bespreken welke mogelijke oplossingen hiervoor zouden kunnen zijn.

Bij Thema's

Woensdag hebben we wel voortgang kunnen boeken op de andere thema’s. Besproken zijn: duurzame inzetbaarheid, diversiteit en inclusie, fiscale verwerking van de vakbondscontributie, ons voorstel tot vitaliteitsverlof, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de Werkcode (hoe gaan we om met eigen en externe medewerkers), verlof sparen waardoor je eerder met pensioen kunt, een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor partieel arbeidsongeschikten die uit dienst gaan, ontwikkeling en inzetbaarheid en tot slot een snellere doorgroei door de schalen. Op deze punten zullen we verder in gaan op de ledenvergaderingen, maar het lijkt erop dat op deze punten niet de moeilijke discussie gevoerd gaat worden.

Vervolg

We praten 8 maart weer verder met NN. Hoe krijgen we zo snel mogelijk een loonbod op tafel, in samenhang met pensioen en Sociaal Plan, zal daarbij een van de vragen zijn.

Ondertussen is het ook belangrijk om na te denken over hoe jij als lid daar zelf een bijdrage aan kan leveren, mochten we er met onderhandelen niet uitkomen? Als je hierover wilt meepraten of ideeën hebt, laat mij dit dan vooral weten via onderstaande contact gegevens.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Meepraten en vragen stellen 

Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.


Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error