Al het nieuws

Stem over wijziging Pensioenovereenkomst NN

De huidige pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst van de NN Pensioenregeling loopt eind dit jaar af. In de afgelopen twee jaar is de pensioenopbouw lager geweest dan de ambitie van 1,875%. Effectief is er in 2020 maar 1,552% opgebouwd en voor 2021 slechts 1,428. Omdat ook voor het volgend jaar de pensioenpremie niet toereikend is voor de ambitie van 1,875 wil het fonds deze niet ongewijzigd verlengen, maar daarin een lagere ambitie afspreken (1,5%). In de bijlage bij deze nieuwsbrief tref je een addendum aan met een (tijdelijk) verlaagde opbouwambitie. De premie blijft ongewijzigd. Dit leggen wij jou als lid voor ter stemming!

De pensioenovereenkomst (PO) en uitvoeringsovereenkomst (UO) lopen aan het einde van dit jaar af. Het fonds neemt het standpunt in dat met ingang van 1 januari 2022, bij een nieuwe CDC-pensioenovereenkomst en UO de ambitie (1,875%) verlaagd moet worden. Het fonds is gebonden aan regels en rekent uit wat het voor de vastgelegde premie kan inkopen aan pensioen. Met een pensioenpremie van 30% is voor het pensioenfonds niet meer haalbaar dan een opbouw van 1,5%. Het pensioenfonds is alleen bereid een opbouw van 1,875% in het vooruitzicht te stellen als de premie verhoogd wordt naar 39%. Zowel werkgever als medewerkers zijn niet bereid deze rekening te betalen. In de enquête in het voorjaar over de stroeve cao onderhandelingen hebben de leden al in meerderheid laten weten hooguit akkoord te kunnen gaan met een zeer kleine premieverhoging.

Vakorganisaties en NN kiezen daarom voor het verlengen van de pensioenovereenkomst tegen ongewijzigde premie met een tijdelijk lager geambieerd opbouwpercentage. Omdat er nieuw wetgeving aankomt die zal leiden tot een nieuwe pensioenregeling, kiezen we voor een pragmatische oplossing. Het voorstel is dan ook om de PO en de daarbij horende UO voor een periode van 9 maanden aan te gaan, tegen een ongewijzigde premie, met een verlaagde ambitie van 1,5%.

We hebben uitdrukkelijk bedongen bij NN dat op 1 oktober 2022 weer gewerkt wordt met een ambitieniveau van 1,875%. Deze afspraak is vastgelegd in het addendum. Met deze afspraak waarborgen we dat de verslechtering die we nu voor 9 maanden moeten afspreken, geen effect heeft op de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling.

Bij onderhandelingen over de wijziging van de aard van de pensioenregeling van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst na 1 oktober 2022, hebben vakorganisaties en NN (sociale partners) de intentie om de ambitie van 1,875% opbouw te herstellen. Indien sociale partners niet tijdig overeenstemming bereiken over een premieovereenkomst na 1 oktober 2022 dan vervalt dit addendum en herleven de afspraken uit de huidige pensioenovereenkomst. Dit is, zoals je zal zien in de bijlage, ook opgenomen in het addendum.

Omdat een wijziging van het ambitieniveau een wijziging van de pensioenovereenkomst betekent, leggen wij dit aan de leden voor ter stemming.

Graag ontvangen wij uiterlijk 11 november jouw stem over deze tijdelijke wijziging. Breng digitaal jouw stem uit met deze link.
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet je stem uitbrengen:  https://bit.ly/3C5t0Nx


Martijn den Heijer
Bestuurder / Onderhandelaar
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer

Downloads