Al het nieuws

Onderteken de petitie voor een goede NN-cao en het behoud van het huidig Sociaal Plan

Naar aanleiding van het vastgelopen cao-overleg met NN en de gehouden ledenbijeenkomsten starten de gezamenlijke vakorganisaties een werknemerspetitie. In deze nieuwsbrief tref je hiervoor de link aan.
De werknemerspetitie is gericht aan de leiding van NN in Nederland om het mandaat van de werkgeversdelegatie te verruimen om tot een akkoord over een nieuwe cao en het Sociaal Plan te komen. Wij willen natuurlijk dat de petitie door iedereen ondertekend wordt die het daar mee eens is.

Nu is hét moment om je te laten horen!

Met deze petitie roepen wij jouw werkgever op om tegemoet te komen aan de wensen van jou en je collega’s. Werknemers hebben tijdens de werknemersbijeenkomsten van de afgelopen weken duidelijk laten weten dat zij het volgende willen:
  • Een collectieve loonsverhoging in lijn met de andere cao’s in de verzekeringsbranche en rekening houdend met de sterk afnemende koopkracht;
  • Behoud van het sociaal plan op huidig niveau.

Teken nu de petitie 

Ondersteun deze actie en klik hier om deze petitie te ondertekenen, opdat jij en je collega’s krijgen wat jullie verdienen! 
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet de petitie tekenen: https://bit.ly/3bbg252 

Stuur deze nieuwsbrief ook door aan collega’s van wie jij denkt dat zij de petitie ook willen ondertekenen. Zij hoeven geen lid van een vakbond te zijn.

NB. In de bijlage tref je de eerste van een serie memo’s aan waarin dieper wordt ingegaan op de macro-economische, arbeidsvoorwaardelijke en sectorale omgeving waarbinnen de NN cao zich beweegt. De komende weken volgen meer memo’s.

Martijn den Heijer, bestuurder / Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2016 4972 / m.denheijer@cnvvakmensen.nl  
Twitter: @mdenheijer

Downloads