Al het nieuws

De NN cao: Je hebt nog even om de petitie te ondertekenen, dus grijp je kans!

De petitie niet ondertekend? In deze nieuwsbrief een oproep om dit dan alsnog te doen. Verder gaan we in deze nieuwsbrief nader in op het belang van een goede loonsverhoging.

De petitie loopt als een trein. Al meer dan 1800 collega’s hebben de petitie voor een goede NN-cao en behoud van het huidig sociaal plan onderschreven. Prachtig nieuws. Daarnaast zijn er ook collega’s die er ook achter staan maar liever niet met naam en toenaam kenbaar willen worden bij hun werkgever. De petitie staat nog steeds open voor iedereen, vraag je collega’s om hem ook in te vullen. 

Waarom een loonsverhoging
Lange tijd gold voor cao-onderhandelingen dat de loonruimte werd gedefinieerd als de productiviteitsstijging plus de inflatie. De correctie voor de inflatie is bedoeld om de koopkracht op peil te houden, door prijsstijgingen is je euro minder waard. Het meenemen van de arbeidsproductiviteitsstijging is bedoeld om werknemers mee te laten profiteren van de gestegen welvaart.

Arbeidsinkomensquote
De afgelopen jaren is het in ons land, gemiddeld, niet gelukt om de groei van de economie ook te vertalen naar de lonen. De koopkrachtstijging stokt en er zijn zelfs jaren dat er koopkracht wordt ingeleverd. Het deel van de koek dat niet naar de lonen gaat, maar naar de aandeelhouders, groeit. De verhouding tussen de factor arbeid en kapitaal wordt uitgedrukt in de arbeidsinkomensquote, in de jaren ’70 lag deze nog rond de 79%, in 2016 was deze gedaald tot 73%. In 2019 was deze 75%. In dat jaar (voor de pandemie) was de algehele opinie al dat de lonen omhoog moeten omdat deze waren achtergebleven. Zelfs de premier zegt dat nu de werknemers aan de beurt zijn.

We constateren dat de afgelopen jaren in Nederland de loonsverhogingen gemiddeld amper genoeg zijn om de inflatie bij te benen. Belangrijker is dat de medewerkers in de financiële sector er de afgelopen tien jaar het minst bijgekregen hebben van alle sectoren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook in 2021, een jaar waarin de loonsverhogingen door de krapte op de arbeidsmarkt weer wat ruimer lijken te worden, komen de afspraken in de financiële sector tot nu toe niet verder dan een gemiddelde verhoging van 1,6%. Alleen medewerkers in de zwaar getroffen sectoren cultuur en horeca kunnen op beduidend minder rekenen, zo blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN.

Inflatie
Als we spreken over inflatie gaan we meestal uit van de CPI, de Consumentenprijsindex die wordt gemeten door het CBS. Je kunt dit nakijken op www.cbs.nl. Het CBS geeft aan dat de CPI van oktober 2020 tot oktober 2021 met 3.4% gestegen. Je ziet in de door het CBS gepubliceerde trend ook dat de inflatie hard oploopt. Het CBS waarschuwt niet voor niets dat dit de grootste inflatiestijging in bijna 20 jaar is.

Aandeelhouders
Het is in de ogen van veel werknemers schrijnend dat NN geen structurele salarisverhoging wil bieden. Ondertussen worden de aandeelhouders wel bediend. NN is een echt dividendaandeel, en de afgelopen jaren zijn veel eigen aandelen ingekocht. En door digitalisering en overname en efficiënte samenvoeging  is ook de werkgelegenheid afgenomen. De stijging in de arbeidsproductiviteit gaat dus naar de aandeelhouders.

Het liefst willen we natuurlijk dat de stijging van de arbeidsproductiviteit voor een deel ook aan de werknemers wordt toegerekend.

De bespiegelingen over een sombere toekomst wordt wel aan de cao-tafel verteld door NN, maar niet aan de rest van de wereld. Gezien de stijging van het aandeel wordt deze ‘’somberte’’ ook niet in het aandeel ‘’ingeprijst’’ zoals dat in vaktermen zo mooi heet. Er is dus bij NN zorg voor de toekomst, maar alleen de werknemers mogen dat nu al gaan voelen.

Wat willen de vakorganisaties?
We willen dat NN in ieder geval de inflatie compenseert. Koopkrachtbehoud is een redelijk standpunt.

Wat vind jij? 
Reacties kan je sturen via onderstaande contactgegevens.


Martijn den Heijer, bestuurder / Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2016 4972 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer