Al het nieuws

Cao overleg NN hervat

Na een periode van opschorting heeft afgelopen woensdag 9 februari weer een eerste formeel cao overleg plaatsgevonden. Vorige week ontvingen jullie hier al een aankondiging van, evenals een uitnodiging voor de te houden ledenvergaderingen in de komende weken.

In de aankomende ledenvergaderingen zullen vakorganisaties uiteen zetten wat er nu concreet op tafel lig als het gaat om de collectieve loonsverhoging, het sociaal plan en het pensioen. Ook horen we dan graag jouw mening!

Voortgang andere onderwerpen
Daarnaast hebben we in het eerste overleg na de opschorting ook de andere onderwerpen benoemd die op tafel liggen vanuit de verschillende voorstellenbrieven waarover vakorganisaties dan wel NN afspraken willen maken in het kader van een nieuwe cao:

  • Herziening/uitbreiding van hoofdstuk 7 in de cao inzake uitkering na tweede ziektejaar
  • Vitaliteit
  • Verlofsparen
  • Diversiteit en Inclusie
  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Fiscaal verrekenen van de vakbondscontributie vanuit de werkkostenregeling
  • Snellere doorgroei door de schalen
  • 13e maand en, wanneer van toepassing, eenmalige cao uitkeringen voor uitzendkrachten (werkcode)
De bovengenoemde onderwerpen zullen in de komende weken op inhoud nader geconcretiseerd worden om zo de visie van cao partijen helder te krijgen en voor welke keuzes we vervolgens staan. Partijen hopen daarmee op een efficiënte wijze tot mogelijke afspraken te komen.

Wanneer zijn de ledenvergaderingen?
In de komende twee weken worden een vijftal digitale ledenbijeenkomsten gehouden. Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Hieronder volgen de data, tijdstippen en de MS Teams links:

15 februari 2022 van 9 tot 10 uur. Klik hier om de bijeenkomst bij te wonen.
16 februari 2022 van 19 tot 20 uur. Klik hier om de bijeenkomst bij te wonen.
17 februari 2022 van 13 tot 14 uur. Klik hier om de bijeenkomst bij te wonen.
18 februari 2022 van 16 tot 17 uur. Klik hier om de bijeenkomst bij te wonen.
21 februari 2022 van 17 tot 18 uur. Klik hier om de bijeenkomst bij te wonen.

We hopen jullie op één van de ledenvergaderingen digitaal te mogen ontmoeten! Tot dan!

Contact
Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.

Meepraten en vragen stellen
Op de cao-pagina is nieuws over de cao te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar
T 030 751 1950 / E m.denheijer@cnvvakmensen.nl